شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

انجام امور حسابداری شرکت ها، مشاغل و اشخاص

ملک سالهاست که در زمینه انجام امور خدمات حسابداری شرکت ها، مشاغل و اشخاص فعالیت دارد و از این رو با توجه به تجربیات ارزنده و فراوانی که در این زمینه دارا می باشد ،این تجربیات ارزنده خود را در ثبت و ضبط امور حسابداری اعمال می نماید و این موضوع موجب جلوگیری از پرداخت مالیات های اضافی در حوزه مالیات عملکرد و ارزش افزوده و همچنین مالیات ماده 169 یا گزارش فصلی خرید و فروش  و مالیات حقوق و جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات های مضاعف خواهد شد.

بنابراین استفاده از خدمات حسابداری ملک به دلیل تجربیات ارزنده در زمینه امور مالیاتی و حتی بیمه سازمان تامین اجتماعی و همچنین استفاده کنندگان از اطلاعات صورت های مالی (بانک ها و موسسات مالی و اعتباری) و با توجه به قوانین جدید مالیاتی باعث انتفاع خواهد بود و مهم ترین موضوعی که ملک با ارائه خدمات حسابداری و مالیاتی به مشتریان خود هدیه می کند احساس آرامش و راحتی خیال در حوزه حسابداری و امور مالیاتی، که دغدغه همه کسب و کارها و شرکت ها می باشد. ملک به مشتریان خود اطمینان می دهد که دیگر نگران امور حسابداری و مالیاتی خود نباشند و فقط به موضوع فعالیت و کسب و کار خود بیندیشند زیرا ملک مسئولیت کلیه مشکلات حوزه حسابداری و مالیاتی را می پذیرد و تجربه 40 ساله در این حوزه گواه بر عملکرد خوب ما در این راستا می باشد.

لذا باعث افتخار ما خواهد بود که با تجربیات خود بتوانیم با دادن اطمینان خاطر به صاحبان کسب و کار و شرکت ها موجب کاهش مشغله فکری آن ها شده تا آنان بتوانند رشد و توسعه کارهای خود را سرعت بخشند و از اطلاعات صحیح مالی و حسابداری نیز استفاده بهینه در جهت اهداف فعالیت های خود بنمایند.

خدمات حسابداری

انجام خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی و کلیه امور خدمات مالی و مالیاتی  شرکتها ، مؤسسات و سازمانها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد ارائه میگردد :

خدمات حسابداری و مالی

 • تنظيم اسناد حسابداری به صورت روزانه و مکانيزه
 • تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و انجام امور مالی و مالياتی شرکتها
 • انجام انبارگردانی پايان سال مالی
 • ثبت دفاتر قانونی
 • تهيه و تنظيم ليست های حق بيمه کارکنان و مالياتهای تکليفی به صورت مکانيزه
 • تنظيم اظهارنامه مالياتی و خدمات و مالياتی تهيه صورتها و يادداشتهای همراه آن
 • تهيه صورتهای و خدمات مالی و گزارش خدمات مالی و مالياتی ساليانه
 • تنظيم اظهارنامه ماليات ارزش افزوده براي هر فصل
 • تنظيم گزارش فصلي خريد و فروش
 • تهيه بهای تمام شده محصولات و خدمات مالی براي شرکت های توليدی
 • دفاع از اظهارنامه مالياتی شرکت ها در دارايی

خدمات مالی

 • تهيه و تنظيم لوايح و دفاعيه و شرکت در جلسات هيئت حل اختلاف و و مالياتی
 • تهيه و تنظيم کليه گزارش های مورد نياز مميزين مالياتی ، مميزين ماليات بر ارزش افزوده، سازمان تامين اجتماعی و حسابرسان
 • ارائه سيستم خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی و خدمات به شرکت ها
 • طراحی کليه فرم های اداری و خدمات مالی مورد نياز شرکت ها
 • تهيه و تنظيم گزارش های مورد نياز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
 • انجام امور حسابداری معوقه شرکت ها و سازمان ها
 • انجام اصلاح حساب شرکت ها و خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی خدمات مالی
 • ارائه راهکار مناسب جهت عقد قرارداد مالی پرسنلی و افزايش کارايی آنان و کليه فرم های مورد نياز پرسنلی

 

حسابرسی

بر اساس ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 مجلس شورای اسلامی خدمات حسابرسی کلیه شرکت ها و اشخاص که درآمد ناخالص آن ها بیش از پنجاه میلیارد ریال (پنج میلیارد تومان) و یا جمع دارایی های آن ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از هشتاد میلیارد ریال (هشت میلیارد تومان) باشد الزامی است که حداکثر 3 ماه پس از انقضای ارائه اظهارنامه می بایست گزارش حسابرسی را به دارایی تقدیم نمایند و در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلق خواهند شد.

حسابداری ملک در راستای رفاه حال مشتریان و کامل نمودن سبد خدمات خود با همکاری موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خدمات حسابرسی شرکت ها و موسسات و اشخاص را انجام داده تا شرکت ها، کسب و کارها و مشاغل با استفاده از این خدمت و خدمات حسابداری و همچنین نرم افزارهای حسابداری و مالی و CRM بتوانند کلیه خدمات مرتبط مورد نیاز خود را از یک مجموعه معتبر دریافت نمایند.

انجام کلیه خدمات حسابرسی و خدمات مالی و مالیاتی شرکتها ، مؤسسات و سازمان ها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد:

خدمات حسابرسی

 • خدمات حسابرسی صورتهای مالی سالانه و ميان دوره ای
 • بررسی اجمالی صورتهای مالی
 • خدمات حسابرسی ويژه
 • خدمات حسابرسی مالياتی
 • حسابرسی صورت های مالی سالانه و میان دوره ای
 • حسابرسی اجمالی صورت های اجمالی
 • حسابرسی ویژه
 • حسابرسی صورت های مالی و یادداشت های همراه جهت ارائه به بانک ها
 • حسابرسی عملیاتی به منظور ارتقا فرآیندهای موجود در کسب و کار
 • حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک‌ها و سازمان امور مالياتی کشور
 • خدمات حسابرسی داخلی شرکتها و موسسات و ارگان های دولتی و…