نرم افزار حقوق و دستمزد

سیستم نرم افزار حقوق و دستمزد شرکت حسابداری ملک شامل چهار بخش اصلی زیر است:

 

نرم افزار حقوق و دستمزد

۲-بخش اطلاعات عملیات در نرم افزار حقوق و دستمزد

این بخش شامل اطلاعات به شرح زیر است:

 • امکان ثبت اطلاعات کارکرد کارکنان به‌صورت فرم و به‌صورت تغییرات جدولی و دستگاه کارت به‌صورت خودکار
 • امکان ثبت مزایا و کسورات برای کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • انجام محاسبات حقوق و مزایا و امکان انتقال اطلاعات به ماه بعد در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان صدور سند حسابداری نرم مدیریت کارکنان
 • امکان محاسبه عیدی و تهیه لیست و فیش مربوطه
 • امکان تعریف انواع وام به کارکنان و محاسبه اقساط آن در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان محاسبه ذخیره سنوات و تهیه لیست آن در نرم افزار حقوق و دستمزد و مدیریت کارکنان
 • امکان محاسبه بازخرید مرخصی و ارائه لیست آن در نرم افزار حقوق و دستمزد و نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان کار در محیط شبکه در نرم افزار مدیریت کارکنان

۴-بخش مدیریت سیستم در نرم افزار حقوق و دستمزد

این بخش شامل اطلاعات به شرح زیر است:

 • امکان چاپ عکس کارکنان بر روی احکام حقوقی
 • امکان چاپ آرم شرکت بر روی فیش حقوقی و لیست‌های چاپی در نرم افزار حقوق و دستمزد و نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان گرد نمودن تا ۱۰۰۰ ریال در لیست حقوق  و نرم افزار مدیریت کارکنان  موتور برق و بهینه سازی سایت
 • امکان ساخت CD بیمه      بهینه سازی سایت و سئو سایت
 • امکان ساخت CD مالیات در نرم افزار مدیریت کارکنان

۱-بخش اطلاعات‌پایه نرم افزار حقوق و دستمزد

این بخش شامل اطلاعات به شرح زیر است:

 • امکان تعریف انواع استخدام
 • امکان تعریف محل جغرافیایی
 • امکان تعریف پست سازمانی
 • امکان تعریف واحد سازمانی
 • امکان تعریف تحصیلات
 • امکان تعریف عناوین کسور و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
 • امکان تعریف عناوین مزایای طبق حکم و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
 • امکان تعریف عناوین مزایای خارج از حکم و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
 • امکان معرفی محل خدمت

قیمت نرم افزار حقوق و دستمزد

 • امکان معرفی کارگاه و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
 • امکان معرفی سازمان تأمین اجتماعی و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
 • امکان معرفی سازمان امور مالیاتی و سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مربوطه
 • امکان تعریف ضرایب حقوق و مزایا
 • امکان تعریف محاسبات مالیات در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان تعریف محاسبات بیمه در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان تعریف محاسبات بازخرید مرخصی در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان معرفی نام بانک و شعبه و شماره‌حساب شخص در نرم افزار حقوق و دستمزد و مدیریت کارکنان
 • امکان معرفی احکام حقوقی نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان معرفی سرفصل حساب‌های معین و تفضیلی مزایا و کسورات

۳-بخش گزارش‌هادر نرم افزار حقوق و دستمزد

این بخش در نرم افزار حقوق و دستمزد  شامل موارد زیر با امکان فیلتر کردن و چاپ زیر است:

 • گزارش لیست حقوق کارکنان به‌صورت کامل و به تفکیک محل کارکرد
 • گزارش فیش حقوق کارکنان با امکان طراحی موردنیاز
 • گزارش لیست بیمه کارکنان برای همه کارگاه‌ها یا کارگاه‌های انتخابی
 • گزارش لیست مالیات کارکنان برای همه کارگاه‌ها یا کارگاه‌های انتخابی در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • گزارش لیست بانک به‌منظور پرداخت حقوق کارکنان بر اساس نیاز کاربر در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • گزارش احکام حقوقی کارکنان بر اساس نیاز کاربر و امکان طراحی آن در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • ارائه هر نوع گزارش از سیستم حقوق و مزایا بر اساس نیاز یا درخواست کاربر (گزارش ساز)
 • امکان تغذیه فایل‌های حقوق و دستمزد بدون نیاز به داشتن فایل‌ها و اطلاعات ماه‌های پیشین.
 • تهیه سی دی مالیات کارمندی و کارگری بدون نیاز به طی مراحل پیچیده و کانورت فایل نهائی. تنها با یک کلیک.
 • تهیه سی دی بیمه تأمین اجتماعی کارگران تنها با یک کلیک.
 • امکان ارسال صورتحساب پرسنلی به ایمیل شخصی آن‌ها به تفکیک هرماه و در هر زمان دلخواه.
 • امکان تبدیل اطلاعات حقوق و دستمزد از سیستم جامع به ویندوز به‌صورت سیستمی و خودکار.
 • امکان تعریف پست الکترونیکی برای هر یک از کارکنان.
 • امکان تهیه فایل بانک برحسب اطلاعات کارمندان و کارگران.
 • امکان چاپ لیست حقوق با دو فرمت پرینتر سوزنی و لیزری.
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A