نرم افزار دستیار الکترونیک ملک

 

1: ثبت اطلاعات شرکت ها نظیر سوابق مالیاتی، پرونده های مالیاتی و سوابق حسابداری

2: ثبت جزئیات قراردادها و ضمیمه فایل اسکن شده قرادادها

3: امکان یادآوری سررسید مطالبات قراردادها

4: امکان ثبت دریافت های مربوط به هر صورت حساب ثبت اتوماتیک آن در سیستم دریافت و پرداخت و صدور صند حسابداری آن

5: امکان ارزیابی حرفه ای ، اخلاقی و عملکرد پرسنل

6: امکان برنامه ریزی کاری روزانه، هفتگی و ماهانه پرسنل

7: امکان ثبت عملکرد روزانه پرسنل و بررسی تایید آن توسط مسئول مربوطه

8: امکان انجام مکاتبات سیستمی داخل مجموعه

9: امکان ارسال ثبت عملکرد از طریق پیامک

10: امکان بودجه بندی پروژه ها و تخصیص پرسنل به پروژه ها

11: امکان ارائه گزارش های بی نظیر تفریغ بودجه ، کارت پروژه و ارزیابی بودجه

12: امکان ارائه گزارش آخرین وضعیت مطالبات

13: امکان گزارش مجموع ساعت کارکرد پرستل در هر پروژه

 

casino siteleri hilbet istanbul escort

istanbul escort istanbul escort

yusuf kısa dağ 2 izle hızlı ve öfkeli 8 bahis siteleri sohbet hattı

web tasarım