زمان مطالعه :

تعریف صورت های مالی ۲

تعریف صورت های مالی بخش دوم

صورت درآمد

صورت مالی دیگر صورت سود و زیان است. نتایج عملیات و فعالیتهای مالی واحد تجاری برای دوره گزارشگری را نشان می دهد. این معمولاً شامل نتایج ماه گذشته یا سال گذشته است و ممکن است چندین دوره را برای مقاصد مقایسه ای شامل شود.

ساختار کلی آن با تمام درآمدهای ایجاد شده شروع می شود. که از آنها هزینه کالاهای فروخته شده کسر می شود و سپس تمام هزینه های فروش ، عمومی و اداری. نتیجه یا سود یا زیان است که خالی از مالیات بر درآمد است.

بخش اول مقاله صورت های مالی 

 

صورت جریان های نقدی

صورت مالی نهایی صورت جریان وجوه نقد است. این تغییرات در جریانهای نقدی واحد تجاری در طول دوره گزارشگری را نشان می دهد. این جریانهای نقدی به جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ، فعالیتهای سرمایه گذاری و فعالیتهای تأمین مالی تقسیم می شوند. بخش عمده ای از همه جریانهای نقدی عموماً در بخش فعالیتهای عملیاتی فهرست شده اند ، که ورودی و خروجی های نقدی مربوط به عملیات اصلی تجارت ، مانند تغییرات مطالبات ، موجودی و مانده بدهی ها را بیان می کند. بخش فعالیتهای سرمایه گذاری شامل جریانهای نقدی ناشی از خرید یا فروش ابزارهای سرمایه گذاری ، دارایی ها یا سایر مشاغل است. بخش فعالیتهای تأمین مالی شامل جریانهای نقدی مربوط به تحصیل یا بازپرداخت بدهی ، انتشار سود سهام ، فروش سهام و غیره است.

با چه نرم افزاری می توانیم صورت های مالی را به شکل کاملاً استاندارد تنظیم کنیم ؟ با ما مشورت کنید.

 

نکات تکمیلی

هنگامی که صورتهای مالی برای طرفهای خارجی صادر می شود ، یادداشتهای تکمیلی را نیز شامل شود. این یادداشت ها شامل توضیحات مربوط به فعالیت های مختلف ، جزئیات اضافی در برخی از حساب ها و سایر مواردی است که طبق چارچوب حسابداری قابل اجرا ، مانند GAAP یا IFRS تعیین شده است. سطح و انواع جزئیات ارائه شده بستگی به ماهیت فعالیت واحد صادرکننده و انواع معاملاتی دارد که در آن انجام شده است.

 

ارائه صورت های مالی

اگر مشاغل قصد دارد صورتهای مالی را برای کاربران خارجی (مانند سرمایه گذاران یا وام دهندگان) صادر کند ، صورتهای مالی باید مطابق با یکی از چارچوبهای اصلی حسابداری قالب بندی شود. این چارچوبها در نحوه ساختاردهی صورتهای مالی به آزادی عمل می پردازند.

بنابراین صورتهای صادره از شرکتهای مختلف حتی در یک صنعت مشابه ظاهراً تا حدودی متفاوت است. صورتهای مالی که برای اشخاص خارجی صادر می شود ممکن است برای تأیید صحت و درستی ارائه آنها ممیزی شود.

 

اگر صورتهای مالی صرفاً برای مصارف داخلی صادر می شود ، هیچ دستورالعملی به جز کاربردهای متداول برای نحوه ارائه صورتها وجود ندارد.

 

در حداقل سطح ، انتظار می رود که یک کسب و کار صورت سود و ترازنامه ای را برای ثبت نتایج ماهانه و وضعیت مالی نهایی خود منتشر کند. مجموعه کامل صورتهای مالی زمانی انتظار می رود که یک کسب و کار نتایج را برای یک سال مالی کامل گزارش می دهد. ، یا زمانی که یک کسب و کار دولتی نتایج سه ماهه مالی خود را گزارش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.