زمان مطالعه :

قابلیت های حسابداری و حقوق و دستمزد ملک

قابلیت های حسابداری و حقوق و دستمزد ملک

روکش سند : در بخش اسناد حسابداری – چاپ گزارش – در صورتی که کاربر گزارش را انتخاب نکرده باشد .

روکش اسناد حسابداری خود را مشاهده می کند . و د همان قسمت امکان چاپ گزارش ویا نمایش به صورت پیش نمایش دارد .

قابلیت های ویژه

اتصال نرم افزار زر ملک حسابداری به سایت انلاین :

بابت اینکه طبق روال از سایت طلا  اطلاعات را دریافت کند و همزمان نیز آن را به فروش برسانید باید ابتدا مراحل زیر را انجام دهیم .

  • اطلاعات توکن با urlکه در تصویر مشاهده می کنید نیز قرار دهید .
  • Toke : 4da1690cb8c9e21ee218af03ac7c5e5b
  • Url : https://sourcearena.ir/api/
  • بر روی آیکن زر ملک وارد شوید .
  • مستقیم وارد فاکتور فروش می شوید .

 

 

با توجه به تصویر فوق شما میتوانید اتصال را برقرار کنید تا قیمت ها در فاکتور نیز مشاهده شود و کالاهایی که شما تعریف کردید در این بخش شما مشاهده کنید .

اضافه کردن سرفصل مرکز و پروژه برای ثبت اطلاعات سازمان بیمه :

سند حقوق و دستمزد :

برای اینکه در زیر سیستم مالی و به صورت پیش نمایش در زیر سیستم حقو ق و دستمزد نرم افزار حسابداری ملک شما پس از محاسبه حقوق و دستمزد بتوانید سند ان را محاسبه کنید به ترتیب موارد زیر را باید انجام دهید.

۱ – ابتدا وارد بخش حقو ق دستمزد – تنظیمات – تنظیمات شوید و سرفصل های حسابداری آن  رامشخص نمایید.

طبق تصویر( ۱) :

۲ – تمامی سر فصل ها را ابتدا در کدینگ حسابداری تعریف کرده و سپس  وارد بخش تنظیمات حقوق و دستمزد کنید. ( طبق تصویر ۲)

۳ – پس از تعریف پرسنل و حکم حقوقی و مشخص کردن مزایا در حکم حقوقی و سپس اعمال کردن تغییرات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد هر کارمند در بخش تغییرات جدولی باید از بخش محاسبه حقوق و دستمزد اقدام به محاسبه کنید تا هم بعد از اتوماتیک محاسبه کردن توسط نرم افزار فیش حقوقی آن را مشاهده کنید و هم سند حقوق و دستمزد ان را در زیر سیستم حسابداری مشاهده نمایید . طبق تصویر شماره( ۳)

و پس از زدن کلید ثبت سند آن را در حسابداری مالی مشاهده خواهید کرد که در این تصویر به صورت پیش نمایش می باشد.

 

نرم افزار مالی و یکپارچه حسابداری ملک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.