زمان مطالعه :

پرداخت مساعده و ثبت اطلاعات کارمندان

ثبت اطلاعات عیدی برای کارکنان

یکی از چیزهای مهمی که شرکت به کارمندان ویژه و همیشگی خود معمولاً می دهند و آنها را تشویق به پس انداز و کار بیشتر می کنند مساعده میباشد در اقع مساعده مبلغی است که به غیر از حقوق و دستمزد ماهانه به فرد پرداخت می شود و فرد باید با حقوق ماه بعد یا ماه های بعد این مبلغ را باز پس دهد تا افراد نیازمند دیگر به این مبلغ احتیاج دارند از صندوق مالی شرکت دریافت کنند.

این مقاله را نیز بخوانید: درباره نرم افزار

بخش اطلاعات مساعده

یکی از قابلیت هایی که شرکت حسابداری ملک به شکل ویژه در نرم افزار های حسابداری خود قرار داده است بخش اطلاعات مساعده می باشد و افراد می توانند با استفاده از این آیتم متوجه باشند که مثلاً در ماه گذشته چه کسی حقوق و دستمزدش دارای مبلغی از مساعده می باشد و باید آن را پرداخت کنند و نباید به وی مساعده داد و اینکه خاصیت دیگر آن این است که یک نوع تشویقی است که از طرف مدیران مربوطه هر بخش است که به کارمندان تعلق پیدا می کند و آنها را تشویق می کنند که کار بیشتر و فعالیت بیشتر در جهت بهبود وضعیت کاری خود و شرکت انجام دهند.

نکته ضروری

البته همه شرکت ها این مبلغ را به عنوان فعال در نظر نمی گیرند و امکان دارد این باعث عادت افراد به این عمل شده و شرکت در شرایطی که نتواند از پس پرداخت آن برآید دچار مشکلات جدی شود. در دادن مساعده چند چیز مهم را همیشه در نظر می گیرند مورد اول این است که فرد چند فرزند دارد یا اینکه مبلغ پایه دریافتی وی به چه میزانی می باشد.

در نظر داشته باشیم

با توجه به تصمیم مدیران پروژه این به افراد پرداخت میشود چون امکان دارد این مساعده به فردی پرداخت شود که اصلا تصمیمی به اتمام پروژه ندارد و حتی همیشه به قول معروف پروژه را دچار مشکل میکرده است. در بخش مساعده شرکت ملک چند آیتم وجود دارد . علت پرداخت ، تاریخ پرداخت ، تأیید کننده مساعده و مبلغ مساعده در نظر گرفته می شود و حتی مدیران مالی می توانند به شکل گروهی به یک گروهی مثلاً معاونت عملیات یک شرکت مساعده پرداخت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.