معرفی کارکنان در زیرسیستم حقوق و دستمزد ملک

معرفی کارکنان در زیرسیستم حقوق و دستمزد ملک

معرفی کارکنان در زیرسیستم حقوق و دستمزد ملک یکی از فعالیتهایی که مسئولان نیروی انسانی سازمان ها و موسسات و ارگان های کشور باید انجام دهند. این است که در یک برگه یا صفحه اینترنت وضعیت و مشخصات افراد را برای پرداخت حقوق و دستمرد ثبت و ضبط کنند و در پرونده افراد مورد نظر […]

بیشتر بخوانید
قابلیت کنترل اسناد در نرم افزار حسابداری

قابلیت کنترل اسناد در نرم افزار حسابداری

کنترل اسناد یکی از مواردی که شرکت های بازرگانی احتیاج دارند تا اسناد دارای مغایرت را تشخیص دهند. و یا خلاصه اسناد را به مدیران ارشد ارائه دهند. کنترل اسناد می باشد که در نرم افزار ملک به صورت یک آیتم و قابلیت برای کاربران وجود دارد. در این آیتم که در نرم افزار شعب […]

بیشتر بخوانید
آنچه مدیران به عنوان گزارش نیاز دارند در نرم افزارهای مالی

آنچه مدیران به عنوان گزارش نیاز دارند در نرم افزارهای مالی

آنچه مدیران به عنوان گزارش نیاز دارند در نرم افزارهای مالی یکی از زیرسیستم های کاربردی که شرکت توسعه سیستم های کاربردی ملک جهت مدیریت بهینه فروش  برای کاربری بهتر مدیران ایجاد کرده است. گزارشهای مدیریتی mis   می باشد که به سه نوع شخص محور ، کالا محور و فروشگاه محور تقسیم می شود. شخص […]

بیشتر بخوانید
کدینگ در یک نگاه

کدینگ در یک نگاه

کدینگ در یک نگاه یکی از آیتم های نرم افزار مالی ملک می باشد که در واقع حالت درختواره ای کدینگ های حسابداری است . در نرم افزار مالی و یکپاچه ملک شش سطح جداگانه وجود دارد از یک تا شش، سه تا کدینگ اصلی و سه تا کدینگ شناور . گروه ، کل معین، […]

بیشتر بخوانید