به وبلاگ شرکت ملک خوش آمدید. | وب سایت شرکت حسابداری ملک

الزام اصناف به نصب کارتخوان های مالیاتی

الزام اصناف به نصب کارتخوان های مالیاتی

مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه، اسامی اصناف مکلف به نصب سامانه … اصناف مشمول نصب سامانه فروش از قبیل کارتخوانهای مورد تایید سازمان مالیاتی از … این مدیر کل سازمان مالیاتی گفت: الزام نصب کارتخوان در مطب پزشکان و.

بیشتر بخوانید