صورتحساب خودکار در مقابل صورتحساب دستی

صورتحساب خودکار در مقابل صورتحساب دستی

صورتحساب خودکار در مقابل صورتحساب دستی در اقتصاد امروز کشورمان ایران دو نوع صورتحساب استفاده می شود خودکار و دستی؛  بیایید صورتحساب خودکار را با صورتحساب دستی مقایسه کنیم.صورتحساب دستی به فرآیند استفاده از یک واژه پرداز یا صفحه گسترده برای ایجاد فاکتورها توسط خودتان و سپس ارسال دستی فاکتور برای هر مشتری از طریق […]

بیشتر بخوانید
پرداخت های سامانه پایا  ACH   چیست؟

پرداخت های سامانه پایا  ACH   چیست؟

پرداخت های سامانه پایا  ACH   چیست؟ بدانید که جای تعجب نیست که ارائه روش های بیشتر به مشتریان برای پرداخت به شما منجر به پرداخت سریع تر می شود. خوشبختانه، گزینه های پرداخت بیش از همیشه برای ارائه به مشتریان شما وجود دارد، از جمله پرداخت های بانکی و به طور خاص، پرداخت های بانکی […]

بیشتر بخوانید