پرداخت مساعده و ثبت اطلاعات کارمندان

پرداخت مساعده و ثبت اطلاعات کارمندان

ثبت اطلاعات عیدی برای کارکنان یکی از چیزهای مهمی که شرکت به کارمندان ویژه و همیشگی خود معمولاً می دهند و آنها را تشویق به پس انداز و کار بیشتر می کنند مساعده میباشد در اقع مساعده مبلغی است که به غیر از حقوق و دستمزد ماهانه به فرد پرداخت می شود و فرد باید […]

بیشتر بخوانید
قابلیت پرداخت مساعده

قابلیت پرداخت مساعده

قابلیت های نرم افزار مالی ملک کارمندان به دلایل مختلفی ممکن است به حقوق خود پیش از موعد مقرر نیاز پیدا کنند.( مساعده ) با توجه به شرایط اختصاصی انجام این کار توسط درخواست کارمند از کارفرما به شکل مساعده پرداخت می شود. در این صورت که بخشی از حقوق ماه بعد را در این […]

بیشتر بخوانید