کارگاه آشنایی با اخلاق حرفه ای حسابداری

با توجه به نیاز دانشجویان و دانش آموزان به فراگیری اصول حرفه ای حسابداری این مجموعه اقدام به برگزاری کارگاههای یک روزه برای دانش آموزان و دانشجویان موسسات عالی آموزشی و هنرستانها نموده است.

این دوره ها زیر نظر مدیران مالی شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک برگزار می گردد که کوله باری از سالها تجربه ی حسابداری در ابعاد و موسسات مختلف را به دوش می کشند.

بی تردید حضور ایشان در موسسات آموزشی به شدت باعث انگیزه سازی برای هنرجویان می گردد و تصویر واضحی از آینده ی شغلی ایشان را ترسیم می نماید.

مدیران و دبیران محترم می توانند به منظور برگزاری این دوره در مدارس و هنرستان های خود با قسمت آموزش شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک – داخلی ۱۳۳ – تماس حاصل فرمایند.

کارگاه آشنایی با اخلاق حرفه ای حسابداری