نرم افزار حسابداری مالی (دفترداری) شرکت حسابداری ملک شامل چهار بخش اصلی می باشد که در زیر با کلیه بخش های نرم افزار حسابداری مالی آشنا خواهید شد:

بخش اطلاعات پایه حسابداری مالی

 • امکان معرفی دوره‌های مالی
 • امکان تعريف هر تعداد شرکت موردنياز در فايل‌های مستقل و انجام امور حسابداری آن‌ها به‌صورت مجزا
 • امکان معرفی حساب‌ها در سطح گروه، کل، معين (به‌صورت پيوسته) و تفصيلی، مرکز و پروژه (به‌صورت شناور) و تعيين طول کد حساب‌ها در کليه سطوح توسط کاربر
 • امکان دسته‌بندی حساب‌ها تفصيلی، مرکز و پروژه
 • امکان تعريف شرح‌های استاندارد برای حساب‌های معين
 • امکان اعمال تغييرات در اطلاعات‌پايه برای دوره‌های مالی بعد
 • امکان نسخه‌برداری از کدينگ در دوره مالی بعد
 • امکان تطبيق کدينگ استاندارد با کدينگ تعريف‌شده در سيستم به‌منظور تنظيم صورتحساب سود و زيان و ترازنامه
 • راهنمای تعريف کدينگ استاندارد
 • امکان معرفی تعطيلات به‌منظور جلوگيری از صدور سند حسابداری به تاريخ روزهای تعطيل
 • امکان تعريف موضوع اسناد حسابداری
 • امکان تعيين سطوح دسترسی کاربران
 • امکان تغيير کلمه عبور
 • امکان ارتباط بین حساب هابصورت درختی از طریق فرم کدینگ در یک نگاه

بخش اطلاعات عمليات در حسابداری مالی

 • گزارش ليست اسناد حسابداری بر اساس شماره و تاريخ سند
 • گزارش دفاتر قانونی روزنامه و حساب‌های دفتر کل
 • گردش حساب‌های کل، معين، تفصيلی، مرکز و پروژه (کدينگ حساب‌ها)
 • گزارش تهيه انواع تراز حساب‌ها در سطوح مختلف
 • امکان ارائه صورتحساب سود و زيان و ترازنامه
 • امکان مرور حساب‌ها از بالاترين سطح تا سند حسابداری و بالعکس
 • امکان مشاهده گردش يک حساب تفصيلي، مرکز، پروژه‌ها در معين‌های مختلف
 • امکان ارائه خلاصه اسناد حسابداری به‌صورت ماهيانه جهت ثبت در دفتر روزنامه و کل در صورت معرفی نرم افزار به وزارت دارايی
 • امکان تعريف نرخ محاسبه ماليات عملکرد و همچنين معافيت‌های مالياتی به‌منظور استفاده در هنگام بستن حساب‌های موقت
 • امکان تعريف عناوين و کد حساب‌های معين و تفصيلی و حساب‌های درگير بستن حساب‌های موقت برای شرکت‌های توليدی و ساير شرکت‌ها
 • امکان گزارش دفتر روزنامه و کل بصورت ماهانه
 • امکان ارسال به اکسل از تمامی گزارشات
 • شماره گذاری اسناد براساس تاریخ و زیر سیستم ها
 • ادغام اسناد حسابداری
 • امکان خصوصی سازی پس زمینه

بخش اطلاعات عملیات نرم افزار حسابداری مالی

 • امکان تنظيم سند و دريافت اسناد حسابداری مالی از ساير سيستم‌های مالی
 • امکان جستجو در اسناد حسابداری مالی و کليه حساب‌ها برحسب شرح و مبالغ بدهکار و بستانکار
 • امکان کنترل ماهيت حساب‌ها
 • امکان صدور سند حسابداری مالی براي عمليات بستن حساب‌های موقت به‌صورت خودکار (براي شرکت‌های توليدی و غير توليدی)
 • امکان صدور سند افتتاحیه و اختتامیه بصورت خودکار
 • امکان تکرار سند حسابداری مالی با شماره جديد
 • امکان مشاهده مانده و گردش حساب‌ها به هنگام کار در محيط سند حسابداری
 • امکان درج بين اسناد و جابه‌جايی رديف‌های يک سند
 • امکان گذاشتن يادداشت در اسناد حسابداری
 • امکان طراحی فرم سند توسط کاربر
 • امکان صدور اسناد حسابداری اختتاميه و افتتاحيه حساب‌ها به‌صورت خودکار
 • امکان نمای مغايرت جمع مبالغ بدهکار و بستانکار سند حسابداری با امکان ذخيره‌سازی
 • امکان ثبت‌ اسناد به‌ صورت ثبت‌ شده، بررسی شده و قطعی شده
 • امکان تعريف شرح نمونه
 • امکان مشاهده ليست اسناد ثبت‌ شده، بررسی شده و قطعی شده و دارای مغايرت و دارای يادداشت
 • امکان اسکن نمودن کليه ضمايم يک سند حسابداری و مشاهده ضمايم هر سند حسابداری به تفکيک
 • امکان ارسال سند حسابداری اکسل
 • امکان ورود اسناد از طریق اکسل به نرم افزار حسابداری مالی
 • امکان ضمیمه نمودن الکترونیکی ضمائم اسناد به سند حسابداری
 • امکان مشاهده گزارش ناتراز و بلعکس
 • امکان قطعی نمودن اسناد
 • امکان قفل نمودن اسناد
 • امکان خصوصی سازی اسناد جهت عدم نمایش اسناد برای سایر کاربران
 • امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران

بخش راهنما حسابداری مالی

 • راهنمای تعريف کدينگ استاندارد برای شرکت‌های بازرگانی، خدماتی، توليدی و پيمانکاری
 • دفترچه راهنمای استفاده از نرم افزار
 • راهنمای چندرسانه‌ای نرم افزار

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار  و مشاوره رایگان با کارشناسان شرکت توسعه سیستم های کاربردی و نرم افزار حسابداری ملک تماس حاصل فرمائید.