نرم افزار اموال

سیستم نرم افزار اموال و دارائی‌ های شرکت نرم افزار و حسابداری ملک ثابت شامل سه بخش اصلی و کلی می باشد که زیر به توضیح آنها پرداخته شده است نرم افزار اموال :

بخش اطلاعات‌پايه

امکان طبقه‌بندی اموال و تعيين عنوان و کد حساب هر يک از آن‌ها
امکان طبقه‌بندی محل‌های استقرار
امکان تعيين استفاده‌کنندگان از اموال
امکان تعريف فروشندگان و واگذارندگان اموال
امکان تعريف اشخاص و يا خريداران اموال در نرم افزار اموال
امکان تعريف اموال و تعيين طبقه‌بندی آن‌ها
امکان تعريف روش محاسبه استهلاک به‌صورت نزولی، مستقيم و نزولی مستقيم
امکان تعريف انواع مخارج مربوط به اموال
امکان تعريف حداقل بها جهت محاسبه استهلاک
امکان تعيين طول کد اموال و فروشندگان و خريداران به تفکيک نوع حواله آن

بخش عمليات اموال

امکان ثبت موجودی اموال ابتدای دوره نرم افزار اموال
امکان ثبت اموال خريداری شده طی دوره با درج کليه موارد مرتبط با آن
امکان تبديل حواله‌های انبار به اموال
امکان ثبت بهره‌برداری اموال بر اساس کد
امکان ثبت بهره‌برداری اموال بر اساس محل استقرار نرم افزار اموال
امکان نگهداری اموال خارج از بهره‌برداری
امکان نقل‌ و انتقال اموال بين واحدهای تابعه
امکان ثبت متعلقات نرم افزار اموال
امکان ثبت مخارج بعد از تحصيل اموال
امکان ثبت زمان اسقاط اموال طبق اسناد حسابداری و يا مدارک اسقاط
امکان درج اموال فروش رفته در طی دوره مالی
امکان محاسبه استهلاک کل اموال و يا به انتخاب کاربر
امکان صدور سند حسابداری استهلاک به‌صورت خودکار
امکان حذف سند حسابداری استهلاک
امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران
امکان جستجوی کليه اطلاعات اموال

بخش گزارش‌هاي اموال

گزارش فروشندگان يا واگذارندگان اموال
گزارش اشخاص يا خريداران اموال
گزارش فهرست کلی اموال به انتخاب کاربر
گزارش آخرين وضعيت اموال که شامل: در حال بهره‌برداری، عدم بهره‌برداری، بهره‌برداری مجدد، انتقال بين واحدها، متعلقات، محل استقرار، اسقاطی و فروش رفته است
گزارش مرورگر اموال بر اساس اطلاعات موردنياز کاربر
گزارش جمعداری اموال مخصوص صاحب‌ جمع اموال
گزارش اموال خريداری شده در طول دوره مالی
گزارش متعلقات اموال
گزارش اموال فروش رفته
گزارش اموال اسقاطی
گزارش اموال استهلاک ناپذير
گزارش اموال فاقد بهره‌برداری نرم افزار اموال
گزارش مخارج بعد از تحصيل اموال
گزارش نقل‌ و انتقال بين واحدهای تابعه
گزارش محاسبه هزينه استهلاک اموال

سیستم نرم افزار اموال به صورتی تهیه‌شده که کالاهایی که به‌صورت گروهی خریداری می‌گردند و قرار است این کالا به نواحی ارسال گردند به‌صورت ثبت یک فاکتور خرید کل کالاها در انبار واردشده و هنگام ثبت می‌توانید حسب نیاز هر ناحیه بهره‌برداری آن‌ها را به‌صورت گروهی اعلام و در کمتر از یک دقیقه شماره اموال آن‌ها تولید و برچسب به بارکد پرینتر ارسال گردند.

سيستم اموال و دارائی های ثابت

ورود اموال به‌صورت فاکتور خريد. نرم افزار اموال
شماره دهي خودکار همزمان به اموال بهره‌برداري شده به هر تعداد. نرم افزار اموال
امکان مشخص نمودن رمز شهر، رمز اداره، رمز استقرار و فرد استفاده‌کننده در هنگام بهره‌برداری جهت بهره‌برداری گروهی
امکان ثبت استفاده‌کننده به شخص يا اتاق نرم افزار اموال
تغيير رمز دارايی به‌صورت خودکار به F, N يا I با توجه به حداقل سقف تعريف‌ شده جهت محاسبه استهلاک
امکان چاپ گروهي شماره اموال با اعمال فيلتر دلخواه
امکان فيلتر اموال در نگهداشت اموال با انتخاب نوع فيلد انتخابي. نرم افزار اموال
گزارش‌گيری اموال اصلاح‌شده با نمايش اموال قبل از اصلاح و بعد از اصلاح جهت کنترل
نمايش گزارش استهلاک با اعمال فيلتر دلخواه نرم افزار اموال
شبيه‌سازی دفتر کل با اعمال استهلاک محاسبه‌شده در ماه دلخواه جهت کنترل دفتر کل با گزارش استهلاک
محاسبه استهلاک در هرماه انتخابي و اعمال آن در دفتر کل به‌صورت خودکار
توليد يادداشت توضيحي به‌طور خودکار جهت ارائه به سازمان حسابرسي نرم افزار اموال
جلوگيری از ايجاد مغايرت در حساب‌های فی مابين (اموالی) به دليل کنترل اسنادی که حساب‌های اموالی را دارا میباشند و توسط واحد اموال تائيد و کنترل میشود.

بخش گزارش‌های نرم افزار اموال

گزارش فروشندگان يا واگذارندگان اموال
گزارش اشخاص يا خريداران اموال
گزارش فهرست کلی اموال به انتخاب کاربر
گزارش آخرين وضعيت اموال که شامل: در حال بهره‌برداری، عدم بهره‌برداری، بهره‌برداری مجدد، انتقال بين واحدها، متعلقات، محل استقرار، اسقاطی و فروش رفته است
گزارش مرورگر اموال بر اساس اطلاعات موردنياز کاربر
گزارش جمعداری اموال مخصوص صاحب‌جمع اموال
گزارش اموال خريداری شده در طول دوره مالی
گزارش متعلقات اموال
گزارش اموال فروش رفته
گزارش اموال اسقاطی
گزارش اموال استهلاک ناپذير
گزارش اموال استهلاک‌ پذير
گزارش اموال فاقد بهره‌برداری
گزارش مخارج بعد از تحصيل اموال
گزارش نقل‌وانتقال بين واحدهای تابعه
گزارش محاسبه هزينه استهلاک اموال
Etlik escort Çankaya escort Ankara Escort Bayan Ankara Escort ankara escort bayan
buca escort izmir escort escort izmir istanbul yeni escort sisli escort bayan
escort sisli escort beylikduzu beylikduzu escort bayan beylikdüzü escort porno
porno seyret travesti porno gaziantep escort Ankara Escort Ankara Escort Bayan
Ankara Escort Eryaman Escort Antalya escort malatya escort bayan travesti porno
sex izle porno izle porno italiano türkçe altyazılı porno bostancı escort
kadıköy escort kartal escort tuzla escort kadıköy escort kurtköy escort
pendik escort göztepe escort maltepe escort