سیستم خرید و فروش شرکت حسابداری ملک شامل بخش های زیر می باشد:

بخش اطلاعات‌پايه سیستم خريد و فروش

 • امکان تعيين روش فروش (مستقيم، اقساط، غيرمستقيم، تعاونی و …)
 • امکان تعيين روش خريد (مستقيم، اقساط، غيرمستقيم، تعاونی و …)
 • امکان تعيين نوع فروش (خرده، عمده‌فروشی، پورسانتی و …)
 • امکان تعيين نوع خريد (خرده، عمده‌فروشی، پورسانتی و …)
 • امکان تعيين مناطق فروش (استانی، شهر و منطقه)
 • امکان معرفی ويزيتورها و تعيين پورسانت
 • معرفي مناطق فروش و ويزيتورهای هر منطقه
 • معرفي اشخاص سهيم در فاکتور فروش ازنظر مشخصه ارتباطی و درصد دريافتی
 • امکان تعريف بهای فروش محصولات يا کالا و مبالغ پورسانت هر کالا
 • امکان تعریف بهای خرید کالا (محصولات)
 • امکان تعریف رسید و حواله انبار
 • امکان تعریف حساب برشگتی رسید انبار
 • امکان اعمال ضریب واحد فرعی در فاکتور خرید و فروش
 • امکان اتصال نرم افزار خرید و فروش به دستگاه POS
 • امکان فعال سازی واحد دوم کالا در فاکتور فروش
 • امکان معرفی مشتريان و فروشندگان تعيين اعتبار نرم افزار خرید و فروش
 • امکان معرفی انواع تخفيفات نرم افزار خرید و فروش و نرم افزار حسابداری فروش
 • امکان معرفی انواع عوارض قانونی نرم افزار خرید و فروش و نرم افزار حسابداری فروش
 • امکان تغيير قيمت‌های فروش نرم افزار خرید و فروش
 • امکان تغيير در اطلاعات‌پايه برای دوره مالی بعد نرم افزار خريد و فروش
 • امکان معرفی پيغام براي صورتحساب
 • امکان تعريف هزينه‌ها و خدمات مربوط به فاکتورهای فروش
 • امکان نمايش موجودی کالا نرم افزار خريد و فروش
 • امکان کنترل موجودی منفی نرم افزار خريد و فروش و نرم افزار حسابداری فروش
 • امکان تعريف حساب‌های معين و تفضيلی مرتبط با خريد و فروش به‌منظور صدور اسناد حسابداری خودکار
 • امکان تنظيم طول کد کالا، گروه کالا، مناطق فروش، گروه مشتری، مشتری، ويزيتور، اشخاص سهيم، پيش‌فاکتور، فاکتور فروش و فاکتور مرجوعی نرم افزار خريد و فروش و نرم افزار حسابداری فروش

بخش عملیات خرید سیستم خرید و فروش

 • امکان تسویه فاکتور خرید
 • امکان تسهیم هزینه کلی در فاکتور براساس تعداد،مبلغ و…
 • امکان ضمیمه کردن فایل های مستندات
 • امکان طراحی فاکتور و تغییرات توسط کاربر
 • امکان تبدیل درخواست خرید کالا به فاکتور خرید
 • امکان ثبت و نمايش فاکتور خريد نرم افزار خريدوفروش
 • امکان ثبت صورتحساب فروشندگان نرم افزار خريدوفروش
 • امکان ثبت برگشت از خريد نرم افزار خريدوفروش
 • امکان ثبت تخفيفات کلی و جزءبه‌جزء کالا در فاکتور خريد
 • امکان ثبت ماليات و عوارض به‌صورت کلی و جزءبه‌جزء در فاکتور خرید
 • امکان صدور اسناد انبار و حسابداری مرتبط با فاکتور خريد
 • امکان ثبت و نمايش مشخصات خريداران و ميزان بستانکاری آن‌ها نرم افزار خريد و فروش

بخش حسابداری خرید و فروش

 • امکان صدور اسناد حسابداری فروش بر اساس انتخاب کاربر
 • امکان حذف سند حسابداری فروش
 • نرم افزار خريدوفروش امکان صدور و حذف اسناد حسابداری برگشت از فروش را فراهم مي سازد
 • نرم افزار خريد و فروش امکان صدور و حذف اسناد حسابداری خريد کالا را دارد

بخش عملیات فروش سیستم خرید و فروش

 • امکان تسویه فاکتور فروش با روش های نقد، چک، POS وبا روش ترکیبی
 • امکان صدور فاکتور خرید و فروش با استفاده از دستگاه بارکد خوان نرم افزار خريد و فروش
 • امکان ضمیمه کردن مستندات
 • امکان طراحی فاکتور توسط کاربر
 • امکان تهیه گروهی قیمت کالاها در فاکتور فروش
 • امکان ثبت و نمايش مشخصات مشتريان و ميزان بدهی آن‌ها
 • امکان ثبت اطلاعات دريافت و پرداخت مشتري بابت هر فاکتور
 • امکان ارائه کالای موجود در انبار
 • امکان نمايش و چاپ فاکتور فروش
 • امکان ثبت صورتحساب مشتری
 • امکان تعريف حساب‌های فروش و اشخاص (مشتريان)
 • امکان ارائه وضعيت حساب ويزيتورها
 • امکان ثبت برگشت از فروش کالا
 • امکان صدور پيش‌فاکتور
 • امکان ثبت تخفيفات کلی و جزءبه‌جزء کالا در فاکتور فروش
 • امکان محاسبه ماليات و عوارض به‌صورت کلی و هر رديف انتخابی در فاکتور فروش
 • امکان صدور صورتحساب فروش کالا و درآمد خدمات
 • امکان جستجوي کليه اطلاعات نرم افزار خريد و فروش
 • امکان انتقال اطلاعات به دوره مالی بعد نرم افزار خريد و فروش
 • امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سيستم حسابداری مالی (دفترداری) به‌صورت خودکار
 • امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران نرم افزار خريدوفروش

بخش گزارش سیستم نرم افزار خرید و فروش

 • امکان گزارش مربوط به مناطق فروش
 • امکان گزارش آمار فروش کالا بر اساس نياز کاربر
 • امکان گزارش ميزان تخفيف‌ها
 • امکان گزارش عوارض قانونی
 • امکان گزارش مربوط به مشتريان / منطقه فروش
 • امکان گزارش مربوط به ويزيتورها / منطقه فروش
 • امکان گزارش پيش‌فاکتورهای صادره
 • امکان گزارش فاکتورهای فروش
 • امکان گزارش برگشت از فروش و تخفيفات
 • امکان گزارش صورتحساب مشتريان
 • امکان گزارش صورتحساب ويزيتورها
 • امکان گزارش فاکتور فروش ويزيتورها
 • امکان معرفي ليست کليه ويزيتورها
 • امکان گزارش ليست مشتريان ويزيتورها
 • گزارش پورسانت و صورتحساب اشخاص سهيم در فاکتور فروش
 • گزارش برگشت از فروش‌ها
 • ليست گزارش موجودی کالاها و بهای آن
 • گزارش اسناد حسابداری صادره
 • گزارش ليست اشخاص سهيم درفروش کالا (فاکتور فروش)
 • گزارش‌های مربوط به فاکتور خريد
 • گزارش‌های خريد برگشتی
 • امکان تهیه گزارش‌ از تسویه فاکتور خرید و فروش
 • امکان طراحی فرم فاکتور خرید و فروش با مشخصات دلخواه
 • گزارش‌های صورتحساب فروشندگان نرم افزار خريدوفروش
 • آمار خريد کالا نرم افزار خريدوفروش
 • صورت خريد نرم افزار خريدوفروش
 • امکان طراحی گزارش با توجه به نياز کاربر نرم افزار خريدوفروش

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار  و مشاوره رایگان با کارشناسان شرکت توسعه سیستم های کاربردی و نرم افزار حسابداری ملک تماس حاصل فرمائید.