شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم بودجه‌های عمرانی

 • امکان کنترل بودجه بصورت تعهدی و نقدی
 • امکان معرفی چند زیر پروژه برای یک پروژه و کنترل هزینه‌ها و بودجه‌های آن
 • کنترل و جلوگیری از تکرار طرح‌ها، پروژه‌ها و زیرپروژه ها و …..
 • امکان لغو تأمین اسناد تأمین اعتبار شده
 • امکان معرفی و ثبت نامه‌های گزارش جذب عمرانی
 • امکان تأمین اسناد مرکب (جاری و عمرانی) بدون نیاز به خروج از فرم.
 • امکان رویت اسناد سیستمی به‌صورت یکجا با داشتن قابلیت‌های فیلتر، چاپ و ارسال به اکسل
 • دارای گزارشات متعدد از جذب به‌صورت سرجمع یا ریز.
 • دارای گزارش انتقال به دارایی سیستمی که یکی از اصلی‌ترین گزارش درخواستی کاربران است
 • دارای گزارش مقایسه‌ای بودجه و عملکرد با امکان گزارش‌گیری در ماه‌های مختلف و سرفصل‌های اصلی
 • امکان گزارش‌گیری از جذب و تعهد به ریز تأمین
 • امکان تأمین اعتبار اسناد سیستمی به‌صورت خودکار توسط نرم‌افزار
 • امکان معرفی طرح – پروژه – پیمان به‌صورت درختی با کاربری کاملاً آسان
 • امکان ثبت تعهدات عمرانی و ابلاغ اعتبار با امکان مشاهده عملکرد
 • امکان ثبت حساب‌های تحت کنترل بودجه برای کنترل آن‌ها در اسناد
 • امکان انتقال مانده‌های اول دوره در پروژه‌های سرمایه‌ای به دو صورت (انتقال از سیستم داس و یا انتقال از سال‌های قبل)
 • امکان فیلترینگ اسناد به تفکیک (تأمین‌شده/ تأمین نشده / ناقص تأمین‌شده/ بودجه‌ای/همه اسناد)
 • امکان تأمین اعتبار اسناد حسابداری از دو محل پروژه‌ها و یا تعهدات