شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم پیمان‌ها و طرح‌های عمرانی

 • امکان دریافت گزارشات خلاصه وضعیت پیمان و کارت عملکرد پیمان. ضمناً با دابل کلیک نمودن روی هر آیتم می‌توانید ریز سند آن پرداخت را بدون نیاز به خروج از فرم ملاحظه نمایید.
 • انجام کنترل‌های لازم در هنگام ثبت‌اسناد پرداخت شامل:
 • جلوگیری از پرداخت وجه به پیمان‌هایی که پیمان آن‌ها خاتمه یافته است.
 • کنترل پیش‌پرداخت‌های هر صورت‌وضعیت.
 • کنترل تاریخ انقضاء پیمان به جهت صدور الحاقیه قراردادها و اعلام هشدار.
 • امکان ثبت سند به‌صورت خودکار بر اساس پروژه و پیمان و ارتباط آن‌ها.
 • امکان تفکیک مبالغ صورت‌وضعیت پیمانکاران در هنگام صدور اسناد پرداخت شامل: اصل پیمان، مصالح پای‌کار، اضافه‌کاری، تعدیل و …… در هر سند پرداخت.
 • امکان جداسازی علی‌الحساب‌های پرداختی به پیمانکار بر اساس هر پروژه به‌صورت مجزا و یا سرجمع
 • امکان ثبت وضعیت پیمان‌ها اعم از تسویه شده – تحویل موقت – تحویل قطعی – فعال و گزارش‌گیری از آن‌ها که یکی از مهم‌ترین گزارشات درخواستی حسابرسان است.
 • امکان معرفی و ثبت قراردادهایی که دارای چند پروژه می‌باشند.
 • امکان تعریف درصد بیمه و مالیات مکسوره در بخش ثبت قراردادها
 • امکان ثبت و کنترل الحاقیه ها (اضافه‌کار و کسر کار و …)
 • تفکیک پیمان‌های عمرانی و جاری
 • دارای سیستم ثبت سند خودکار مالیات تکلیفی به‌صورت سیستمی