نرم افزار خرید و فروش و حسابداری فروش

نرم افزار خریدوفروش ملک شامل ۵ بخش اصلی است که به شرح زیر می باشد:

بخش اطلاعات‌پایه نرم افزار خرید و فروش

امکان تعیین روش فروش (مستقیم، اقساط، غیرمستقیم، تعاونی و …)
امکان تعیین روش خرید (مستقیم، اقساط، غیرمستقیم، تعاونی و …)
امکان تعیین نوع فروش (خرده، عمده‌فروشی، پورسانتی و …)
امکان تعیین نوع خرید (خرده، عمده‌فروشی، پورسانتی و …)
امکان تعیین مناطق فروش (استانی، شهر و منطقه)
امکان معرفی ویزیتورها و تعیین پورسانت
معرفی مناطق فروش و ویزیتورهای هر منطقه
معرفی اشخاص سهیم در فاکتور فروش ازنظر مشخصه ارتباطی و درصد دریافتی
امکان تعریف بهای فروش محصولات یا کالا و مبالغ پورسانت هر کالا
امکان معرفی مشتریان و فروشندگان تعیین اعتبار
امکان معرفی انواع تخفیفات در نرم افزار خرید و فروش و انبارداری
امکان معرفی انواع عوارض قانونی
امکان تغییر قیمت‌های فروش در نرم افزار انبار داری
امکان تغییر در اطلاعات‌پایه برای دوره مالی بعد
امکان معرفی پیغام برای صورتحساب
امکان تعریف هزینه‌ها و خدمات مربوط به فاکتورهای فروش
امکان تنظیم طول کد کالا، گروه کالا، مناطق فروش، گروه مشتری، مشتری، ویزیتور، اشخاص سهیم، پیش‌فاکتور، فاکتور فروش و فاکتور مرجوعی
امکان نمایش موجودی کالا
امکان کنترل موجودی منفی
امکان تعریف حساب‌های معین و تفضیلی مرتبط با خریدوفروش به‌منظور صدور اسناد حسابداری خودکار

بخش عملیات خرید

امکان ثبت و نمایش مشخصات خریداران و میزان بستانکاری آن‌ها در نرم افزار خرید و فروش
امکان ثبت و نمایش فاکتور خرید در نرم افزار
امکان ثبت صورتحساب فروشندگان
امکان ثبت برگشت از خرید
امکان ثبت تخفیفات کلی و جزءبه‌جزء کالا در فاکتور خرید
امکان ثبت مالیات و عوارض به‌صورت کلی و جزءبه‌جزء در فاکتور خزید
امکان صدور اسناد انبار و حسابداری مرتبط با فاکتور خرید

بخش اطلاعات عملیات خرید و فروش

امکان ثبت و نمایش مشخصات مشتریان و میزان بدهی آن‌ها
امکان ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت مشتری بابت هر فاکتور
امکان ارائه کالای موجود در انبار
امکان نمایش و چاپ فاکتور فروش
امکان ثبت صورتحساب مشتری
امکان تعریف حساب‌های فروش و اشخاص (مشتریان)
امکان ارائه وضعیت حساب ویزیتورها
امکان ثبت برگشت از فروش کالا
امکان صدور پیش‌فاکتور
امکان ثبت تخفیفات کلی و جزءبه‌جزء کالا در فاکتور فروش
امکان محاسبه مالیات و عوارض به‌صورت کلی و هر ردیف انتخابی در فاکتور فروش
امکان صدور صورتحساب فروش کالا و درآمد خدمات
امکان جستجوی کلیه اطلاعات
امکان انتقال اطلاعات به دوره مالی بعد
امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سیستم حسابداری مالی (دفترداری) به‌صورت خودکار
امکان کار در محیط شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران

بخش گزارش‌ها در نرم افزار خرید و فروش

امکان گزارش مربوط به مناطق فروش
امکان گزارش آمار فروش کالا بر اساس نیاز کاربر
امکان گزارش میزان تخفیف‌ها
امکان گزارش عوارض قانونی
امکان گزارش مربوط به مشتریان / منطقه فروش
امکان گزارش مربوط به ویزیتورها / منطقه فروش
امکان گزارش پیش‌فاکتورهای صادره
امکان گزارش فاکتورهای فروش
امکان گزارش برگشت از فروش و تخفیفات
امکان گزارش صورتحساب مشتریان
امکان گزارش صورتحساب ویزیتورها
امکان گزارش فاکتور فروش ویزیتورها
امکان معرفی لیست کلیه ویزیتورها
امکان گزارش لیست مشتریان ویزیتورها
گزارش صورتحساب‌های فروش کالا و درآمد خدمات
گزارش پورسانت و صورتحساب اشخاص سهیم در فاکتور فروش
گزارش برگشت از فروش‌ها
لیست گزارش موجودی کالاها و بهای آن
گزارش اسناد حسابداری صادره
گزارش لیست اشخاص سهیم درفروش کالا (فاکتور فروش)
گزارشات مربوط به فاکتور خرید
گزارشات خرید برگشتی

بخش حسابداری نرم افزار خریدوفروش

امکان صدور اسناد حسابداری فروش بر اساس انتخاب کاربر
امکان حذف سند حسابداری فروش
امکان صدور و حذف اسناد حسابداری برگشت از فروش
امکان صدور و حذف اسناد حسابداری خرید کالا

بخش عملیات نرم افزار خریدوفروش

امکان صدور فاکتور فروش با استفاده از دستگاه بارکد خوان
امکان طراحی فرم فاکتور فروش با مشخصات دلخواه
گزارشات صورتحساب فروشندگان
آمار خرید
آمار خرید کالا
صورت خرید
امکان طراحی گزارش با توجه به نیاز کاربر