انبارداری و حسابداری انبار

سیستم انبار شامل پنج بخش اصلی به شرح زیر است:

۱- بخش اطلاعات‌پایه

این بخش شامل اطلاعات زیر است:

 • امکان معرفی کارکنان انبار
 • امکان تخصیص کالا به انبارهای متعدد
 • امکان تعریف انبارهای فعال و غیرفعال
 • امکان تعریف گروه کالاها باقابلیت تفکیک عنوان و نوع موجودی‌ها
 • امکان تعریف انبار به تعداد نامحدود باقابلیت تعیین محل استقرار و شرح وضعیت مربوطه
 • امکان تعریف کالاهای هر انبار باقابلیت تعریف گروه کالا، کد فنی، سریال، واحد اصلی و فرعی، شماره بارکد، نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداکثر موجودی و سایر مشخصه‌های مربوطه
 • امکان تعریف واحدهای کالا بر اساس نوع و مبنای محاسبه آن
 • امکان تعریف سال و دوره مالی جهت تعریف موجودی کالا
 • امکان تعریف موجودی‌های هر انبار به تفکیک
 • امکان تعریف روش‌های قیمت‌گذاری استاندارد fifo, میانگین موزون برای تمامی کالاها و یا هر کالای خاص در هر انبار
 • امکان جستجوی سریع و بر اساس گزینه‌های مختلف در تمامی قسمت‌های نرم‌افزار
 • امکان تعریف حساب‌های مالی انبار در سطح معین و تفصیلی
 • امکان برقراری و لینک نرم‌افزار انبار با سایر نرم‌افزارهای مرتبط و صدور اسناد مالی بر اساس عملیات اجراشده در سیستم انبار
 • امکان تعریف انواع رسید انبار
 • امکان تعریف انواع حواله انبار
 • امکان تنظیم طول کدهای کالا، گروه کالا، رسید انبار، حواله انبار، درخواست خرید، درخواست کالا از انبار، فرمولاسیون محصول و برنامه‌ریزی تولید

۲-بخش عملیات انبارداری

این بخش شامل اطلاعات زیر است:

 • امکان صدور درخواست خرید کالا جهت انبارهای مختلف به تفکیک انبار و دوره‌های مالی مختلف
 • امکان صدور رسید انبار بر اساس نوع عملکرد: درخواست خرید، وارده مستقیم، برگشت از فروش و از برنامه‌ریزی و از تولید
 • امکان صدور حواله انبار بر اساس نوع عملکرد: فروش، برگشت از خرید، مرکز هزینه و فراخوانی از درخواست کالا از انبار و فرمولاسیون و برنامه تولید
 • امکان انجام عملیات انبارگردانی به‌صورت یک مرحله‌ای و چندمرحله‌ای، ریالی و تعدادی و صدور تک انبار و لیست‌های مرتبط به‌صورت سیستمی
 • امکان صدور سند اصلاحی انبارگردانی
 • امکان مشاهده مانده موجودی هنگام تنظیم حواله انبار و اعلام هشدار برای موجودی‌های منفی شده
 • امکان انتقال مانده موجودی به دوره مالی بعد
 • امکان ثبت نقل‌وانتقال کالا بین انبارها
 • امکان جستجو برحسب اقلام اطلاعاتی مختلف
 • امکان اصلاح مقدار رسید / حواله انبار صادره
 • امکان ثبت ضایعات موجودی انبار
 • امکان ثبت ریالی رسید انبار و ثبت ریالی محصولات
 • امکان صدور درخواست کالا از انبار
 • امکان تعریف طرف حساب‌های اقلام حواله‌های انبار در سطح معین تفضیلی، مرکز و پروژه
 • امکان کار در محیط شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران

۳-بخش عملیات تولید

این بخش شامل اطلاعات زیر است:

 • امکان ثبت مقدار مواد مصرفی برای تولید یک واحد محصول به تعداد محصول موردنیاز و اختصاص شماره فرمول برای هر یک
 • امکان تغییر وضعیت در فرمول ساخت هر محصول
 • امکان برنامه‌ریزی تولید محصولات
 • امکان تعیین میزان ضایعات محصولات
 • امکان تعریف هزینه کار مستقیم یک واحد محصول
 • امکان تعریف هزینه سربار یک واحد محصول

۴-بخش حسابداری انبار

این بخش شامل اطلاعات زیر است:

 • امکان صدور اسناد حسابداری رسیدهای انبار به انتخاب کاربر
 • امکان حذف اسناد حسابداری رسید انبار
 • امکان صدور اسناد حسابداری حواله‌های انبار به انتخاب کاربر
 • امکان حذف اسناد حسابداری حواله‌های انبار
 • امکان صدور اسناد حسابداری انتقالی بین انبارها

۵-بخش گزارش‌ها

این بخش شامل اطلاعات زیر است:

 • امکان دریافت گزارش لیست کالاها در انبارهای مختلف به تفکیک نوع کالای موجود در هر انبار و یا به‌صورت کلی
 • امکان دریافت گزارش موجودی کالاها در انبارهای مختلف به تفکیک نوع کالای موجود در هر انبار و یا به‌صورت کلی
 • امکان دریافت گزارش درخواست خرید صادره جهت هر انبار و به تفکیک نوع کالا به‌صورت خاص و یا کلی
 • امکان دریافت گزارش لیست انبارهای فعال
 • امکان دریافت گزارش لیست انبارهای غیرفعال
 • امکان دریافت گزارش لیست کالاهای ورودی به انبارهای مختلف در دوره زمانی خاص و به تفکیک
 • امکان دریافت گزارش لیست کالاهای خروجی
 • امکان دریافت گزارش کسری و اضافه انبارگردانی جهت هر یک از انبارها در دوره زمانی مشخص
 • امکان دریافت گزارش کاردکس انبار به تفکیک انبار و نوع کالای موجود در هر انبار
 • گزارش رسید انبارها – تعدادی
 • گزارش رسید انبارها – ریالی
 • گزارش درخواست کالا از انبارها
 • گزارش حواله‌های انبار تعدادی
 • گزارش حواله‌های انبار ریالی
 • گزارش انتقالی بین انبارها
 • گزارش انبارگردانی
 • گزارش پیگیری کالاهای دارای شماره‌سریال
 • امکان گزارش کالاهای فاقد موجودی
 • گزارش فرمولاسیون محصول
 • گزارش برنامه‌ریزی تولید
 • گزارش کسری کالای تولیدی
 • ارائه نمودار گردش کالاها به‌صورت میله‌ای، خطی و دایره‌ای
 • امکان دریافت گزارش گردش کالاها برحسب نیاز کاربر
 • گزارش کاردکس هر کالا
 • گزارش آنالیز گردش کالاها
 • گزارش موجودی کالاها در خط تولید، کمتر از نقطه سفارش، بیشتر از حداکثر، بدون کنترل و کمتر از حداقل
casino siteleri hilbet istanbul escort

istanbul escort istanbul escort

yusuf kısa dağ 2 izle hızlı ve öfkeli 8 bahis siteleri sohbet hattı

web tasarım