خدمات حسابرسی

انجام کلیه خدمات حسابرسی و خدمات مالی و مالیاتی  شرکتها ، مؤسسات و سازمان ها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد:

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی صورتهای مالی سالانه و ميان دوره ای
بررسی اجمالی صورتهای مالی
خدمات حسابرسی ويژه
خدمات حسابرسی مالياتی
حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک‌ها و سازمان امور مالياتی کشور
خدمات حسابرسی عملياتی به منظور ارتقاء فرآيندهای موجود در کسب و کار
خدمات حسابرسی و خدمات مالی و مالياتی و ارائه گزارش به منظور ارائه به سازمان امور مالياتی کشور
خدمات حسابرسی داخلی شرکتها و موسسات و ارگانهای دولتی

شرکت توسعه سیستم‌های کاربردی و حسابداری ملک

دفتر مرکزی: تهران، خیابان بهار شمالی بالاتر از کوچه مانی پلاک ۳۱۸ – طبقه ۲ – واحد ۵

تلفن :۴۳۲۵ -۰۲۱
تلفن : ۸-۸۸۱۴۰۹۴۶
تلفکس : ۶-۸۸۳۴۹۸۴۴