حسابرسی

بر اساس ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 مجلس شورای اسلامی خدمات حسابرسی کلیه شرکت ها و اشخاص که درآمد ناخالص آن ها بیش از پنجاه میلیارد ریال (پنج میلیارد تومان) و یا جمع دارایی های آن ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از هشتاد میلیارد ریال (هشت میلیارد تومان) باشد الزامی است که حداکثر 3 ماه پس از انقضای ارائه اظهارنامه می بایست گزارش  را به دارایی تقدیم نمایند و در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلق خواهند شد.

حسابداری ملک در راستای رفاه حال مشتریان و کامل نمودن سبد خدمات خود با همکاری موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خدمات مالی شرکت ها و موسسات و اشخاص را انجام داده تا شرکت ها، کسب و کارها و مشاغل با استفاده از این خدمت و خدمات حسابداری و همچنین نرم افزارهای حسابداری و مالی و CRM بتوانند کلیه خدمات مرتبط مورد نیاز خود را از یک مجموعه معتبر دریافت نمایند.

انجام کلیه خدمات حسابرسی و خدمات مالی و مالیاتی شرکتها ، مؤسسات و سازمان ها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد:

خدمات حسابرسی

 • خدمات حسابرسی صورتهای مالی سالانه و ميان دوره ای
 • بررسی اجمالی صورتهای مالی
 • خدمات حسابرسی ويژه
 • خدمات حسابرسی مالياتی
 • حسابرسی صورت های مالی سالانه و میان دوره ای
 • حسابرسی اجمالی صورت های اجمالی
 • حسابرسی ویژه
 • حسابرسی صورت های مالی و یادداشت های همراه جهت ارائه به بانک ها
 • حسابرسی عملیاتی به منظور ارتقا فرآیندهای موجود در کسب و کار
 • حسابرسی داخلی شرکت ها، موسسات و ارگان ها
 • حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک‌ها و سازمان امور مالياتی کشور
 • حسابرسی داخلی شرکت ها، موسسات و ارگان ها
 • خدمات حسابرسی و خدمات مالی و مالياتی و ارائه گزارش به منظور ارائه به سازمان امور مالياتی کشور
 • خدمات حسابرسی داخلی شرکتها و موسسات و ارگانهای دولتی