نرم افزار همکار

هدف از این پروژه ایجاد یک محیط و بستر برای مدیریت کارهای افراد و پرسنل شرکت و هم چنین محیطی برای تعریف کار از سوی مشتریان شرکت می باشد. که این محیط در نسخه های تحت وب ، اندروید و iosقابل پیاده سازی است

قلمرو اجرای پروژه

دیتابیس و ساختار ذخیره اطلاعات
سطوح دسترسی کاربران و مشتریان
سامانه همکار ملک
سامانه مشتریان ملک

مراحل اجرایی و شرح پروژه

اطلاعات پایه

گروه ها( بخش های شرکت:)وب- حسابداری- پشتیابی-اداری
نقش های کاربر:کارمند- سرپرست-مدیر-مدیر ارشد
تعطیلات:روزهای تعطیل شرکت
شرکت ها(مشتریان:)اطلاعات محصول خریداری شده مشتری و هم چنین اطلاعات پرسنل شرکت (نام و نام خانوادگی – کدملی)
کاربران:گروه کاربری-نقش کاربری-اطلاعات شخصی (نام و نام خانوادگی – شماره- کد ملی- آدرس – مدارک) – محل انجام کار – امتیازات- روزها و ساعت های حضور

سامانه همکار ملک

این قسمت تنها مختص کاربران تعریف شده می باشد در این سامانه کاربر میتواند کارهای زیر را انجام دهد

ثبت کارهای خود(اعم از گزارش کار، مرخصی، ماموریت و اضافه کار
مشاهده کارهای ارجاع شده توسط مدیر گروه
ثبت و مشاهده پروژه ها
امکان ثبت هزینه در نرم افزار همکار
ثبت و مشاهده تیکت ها مربوط به خود
ثبت فرصت ها
مشاهده گزارشات مربوط به کارها و وضعیت آن ها ، هزینه ها ، تیکت ها و فرصت ها

سامانه مشتریان ملک

از این سامانه مشتریانی که از شرکت ملک محصول خریداری کرده اند می توانند استفاده کنند در این قسمت مشتریان می توانند کارهای زیر را انجام دهند

مشاهده و ویرایش مشخصات شرکت
مشاهده لیست محصولات خریداری شده و اطلاعات مربوط به آن ها
ثبت تیکت های خود

جزییات پروژه

زمانی که کاربر در قسمت کارهای خود کار ارجاعی تمام نشده ای داشته باشد نمیتواند گزارش کار جدید برای خود ثبت کند. کارهای کاربران 3نوع هستند :

مستمر

در این قسمت مدیر گروه کاری را که به کاربر میخواهد ارجاع دهد میزان ساعت و اولویت آن را مشخص می کند

زمان دار

شامل کارهایی از قبیل مرخصی، ماموریت و اضافه کار میشود. در این قسمت مدیر گروه هنگامی که به کاربر کار ارجاع خواهد داد زمان و تاریخ شروع و پایان کار را مشخص میکند. اگر در هنگام شروع کار زمان دار کاربر کار در حال انجامی در کارهای خود داشته باشدباید متوقف شده و پس از زمان پایان کار زمان دار دوباره ادامه یابد. برای قسمت اضافه کار باید کد کاری که کاربرمیخواهد برای ان اضافه کار ثبت کند نیز ذکر شود و تا هنگامی که توسط میر گروه تایید نشود جزو اضافه کاری کاربر محاسبه نمی گردد

پروژه

در این قسمت هنگامی که پروژه تعریف می شود کاربرانی که میخواهند روی پروژه کار کنند مشخص میشود و در این قسمت مانند کارهای زمان دار نیست یعنی کارهای در حال انجام کاربر در زمان شروع پروژه متوقف نمیشوند و با پروژه هم زمان ادامه می یابند و تنها در همان زمان و تاریخ شروع و پایان محاسبه مشوند در قسمت پروژه ها کاربر میتواند پروژه خود را فازبندی نماید و همچنین برای هر فاز یک سری نقاط وارسی قرار دهد که در ان زمان مدیر مراحل انجام شده پروژه را بررسی کند . رای کل پروژه هم میتوان نقاط وارسی تعریف کرد. پروژه ها 2نوع می باشند

  • وابسته
  • مستقل

فرصت ها

در قسمت فرصت ها کاربران فرصت های خود را ثبت میکنند که دارای بخش های زیر می باشد:

عنوان فرصت
نوع فرصت
انواع فرصت شامل خرید-پشتیبانی- خرید مجدد خدمات شبکه- طراحی سایت – سخت افزار- تاییدیه – نماینده – نفت – گاز – پتروشیمی و…. می باشند.
نام مشتری
منبع مشتری
مرحله فروش
شماره تماس
شماره موبایل
توضیحات
نام شرکت: در صورت نداشتن نام سازمان باید هنگام ثبت مشخصات شرکت جدید را ثبت کرده و هر موقع فرصت تایید شد شرکت جدید به لیست شرکت های موجود اضافه گردد.

 

هم چنین در هر فرصت باید یک قسمت پیگیری وجود داشته باشد که کاربر به ازای هر پیگیری بتواند زمان،ساعت،تماس گیرنده،تاریخ پیگیری بعدی و نتیجه را ثبت کند . اگر فرصت از نوع نصب باشد هنگامی که فرصت تایید شد باید یک تیکت با توضیحات اطلاعات نصب برای قسمت پشتیبانی ثبت گردد.

الزامات پروژه

مهمترین الزامات مورد نظر کارفرما در خصوص پروژه پیش رو عبارتند از:

هماهنگی کامل وب سایت با مرورگرهای تحت موبایل و تبلت
استفاده از فریم ورک yiiبرای طراحی بخش وب
انجام تست UXو ارائه گزارش در کلیه بخش های عملیاتی وب سایت
استفاده از قالب رادا برای طراحی uiسایت
سهولت در استفاده از نرم افزار برای کاربر نهایی ( ادمین و مشتری )

در پروژه های وابسته پس از پایان پروژه ، پروژه دیگری که برای کاربر تعریف شده است شروع می شود. برای مثال در این نوع اگر پروژه ای با 10روز تاخیر به پایان برسد پروژه بعدی پس از 10روز شروع میشود

 

وضعیت کارها به صورت زیر می باشد

ثبت شده
در انتتظار تایید : کاربر باید منتظر بماند تا مدیر گروه کار را بررسیکند.
در حال اجرا
متوقف
رد شده : هنگامی که مدیر گروه کار را رد کرده است
تایید شده : هنگامی که مدیر گروه کار را تایید کرده است

هزینه ها

در این بخش کاربر هزینه هایی که برای شرکت متقبل شده است را ثبت میکند که عبارتند از:

موضوع
مبلغ ( تومان)
شرکت
نوع هزینه
مستندات

 

تیکت ها

هر تیکت شامل یک سری امتیاز است و هنگامی که کاربر تیکتی را انجام میدهد و تایید میشود در قسمت امتیازات پنل کاربر، امتیاز هر تیکت ثبت می گردد.کاربران می توانند در این قسمت تیکت بزنند و هم چنین تیکت هایی که از سوی مشتریان و کاربران به انها ارجاع شده است را ببینند

اطلاعاتی که باید کاربران و مشتریان برای هر تیکت ثبت کند به شرح زیر می باشد:

تاریخ ثبت
نام ثبت کننده
تاریخ اخرین تغییر
توضیحات

 

علاوه بر این هر تیکت شامل بخش نظرات است که کاربران و مشتریان می توانند نظرات خود را در ان قسمت ثبت و یا ویرایش کنند

 

تعهدات مجری

مهمترین تعهدات جری از منظر کارفرما عبارت است از :

ارائه زمان بندی و پایبندی به ارائه پروزه دز زمان مورد توافق
دریافت تایید کار فرما در زمان آغاز هرفاز از پروژه و پس از اتمام هر فاز
ارائه کلیه مستندات فنی پروژه ( ساختار دیتابیس و راهنمای کد نرم افزار )
انجام کلیه اصلاحات لازم پس از تست نرم افزار به مدت یک ماه