خدمات حسابرسی

services-consulting

ارائه مشاوره‌های مالی و مالیاتی، ارائه مشاوره مهندسی نرم‌افزار از مرحله شناخت تا تولید و بهره‌برداری ،ارائه مشاوره‌های مدیریت ارائه مشاوره درزمینهٔ طراحی سیستم‌های مالی، ارائه مشاوره درزمینهٔ پرسنلی و کار و کارگری،…

خدمات حسابرسی

services-audit

حسابرسی صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای، بررسی اجمالی صورتهای مالی، حسابرسی ویژه، حسابرسی مالیاتی

خدمات حسابداری

services-accounting

تنظیم اسناد حسابداری به صورت روزانه و مکانیزه، تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، انجام انبارگردانی پایان سال مالی، ثبت دفاتر قانونی، تهیه و تنظیم لیست های حق بیمه کارکنان و مالیاتهای تکلیفی به صورت مکانیزه، تنظیم اظهارنامه مالیاتی تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن، …

 

casino siteleri hilbet istanbul escort

istanbul escort istanbul escort

yusuf kısa dağ 2 izle hızlı ve öfkeli 8 bahis siteleri sohbet hattı

web tasarım