شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

با توجه به نیاز دانشجویان و دانش آموزان به فراگیری اصول حرفه ای حسابداری این مجموعه اقدام به برگزاری کارگاههای یک […]

این دوره مخصوص فارغ التحصیلان و حسابداران شاغل و جویندگان اطلاعات ناب حسابداری می باشد و کاملا به صورت پروژه […]

آموزش حسابداری، حسابداری بازارکاری پویا و پر تقاضا برای افراد جویای کار می باشد. دوره آموزش حسابداری مخصوص کسانی است […]