این نرم افزار دارای 4 زیر سیستم میباشد که در ادامه هرکدام را کامل توضیح خواهیم داد :

۱- مدیریت خرید

تعریف کاربر : یک سطح دسترسی به ” مشاور سرمایه گذاری “اختصاص داده می شود که اطلاعات سبد های قابل خرید را در اختیار برنامه می گذارد و برنامه با تجزیه و تحلیل اطلاعات پیش بینی های منطقی سبد را به سرمایه گذار ارئه می دهد .

اطلاعاتی که دریافت می شود :

 • شماره اطلاعیه
 • عنوان اطلاعیه
 • معامله امکان خودرو در نرم افزار نمایندگی های خودرو
 • تعداد خودرو مورد معامله
 • میزان سرمایه گذاری به ازای هر خودرو
 • ویژگی های فنی خودرو مورد معامله
 • ویژگی های ظاهری خودرو مورد معامله
 • درصد سود قطعی مشارکت (۱)
 • درصد سود قطعی مشارکت در صورت انصراف(۲)
 • درصد سود قطعی تاخیر در تحویل خودرو(۳)
 • تاریخ صدور دعوتنامه تحویل(۴)
 • تخفیف ویژه
 • شرایط اختصاصی اطلاعیه (۵)

۱: شرکت از تاریخ واریز حواله سرمایه گذاری” تا تاریخ صدور. دعوتنامه تحویل ” میزان درصد سود مشخصی را با عنوان “درصد سود قطعی مشارکت ” پرداخت می کند.

۲: در صورت انصراف از قرارداد قبل از تحویل خودرو شرکت از تاریخ واریز حواله سرمایه گذاری ” تا تاریخ انصراف درصد سود مشخصی را با عنوان “سود مشارکت انصراف ” پرداخت می کند

۳: در تاریخ ” صدور دعوتنامه تحویل ” شرکت تاریخ مشخصی را برای تحویل خودرو معین می کند و در صورت تأخیر تحویل خودرو از این تاریخ درصد سود قطعی مشخصی را با عنوان “درصد جریمه تأخیر سالیانه” به علاوه درصد سود قطعی مشارکت پرداخت می کند.

۴: تاریخ صدور دعوتنامه تحویل : این تاریخ پایان محاسبه درصد قطعی مشارکت در فروش می باشد.

۵: اطلاعات بخش اقساطی باقی مانده از قیمت اصلی خودرو در این بخش می باشد :

 • میزان وام
 • درصد سود وام
 • تعداد چک ها
 • فاصله زمانی بین چک ها

پیش بینی های منطقی سیستم :

 • میزان سود قطعی مشارکت با توجه به تاریخ صدور دعوتنامه
 • میزان سود قطعی انصراف به تفکیک هفته
 • میزان سود قطعی تاخیر در تحویل به تفکیک روز

تعریف کاربر : یک سطح دسترسی به “مسئول خرید” اختصاص داده می شود که بعد از بررسی اطلاعات سبد اقدام به خرید سبد مورد نظر کند .

با انتخاب سبد مورد نظر مسئول خرید باید اطلاعات زیر را وارد کند :

 • محل تحویل خودرو (۶)
 • انتخاب حساب جهت پرداخت حواله (۷)
 • شماره درخواست قرارداد

۶: با مشخص شدن محل تحویل خودرو ، هزینه حمل و نقل و هزینه پارکینگ (۸) قابل محاسبه است .

۷: یک درگاه جهت تعریف حساب های مختلف ایجاد می شود .

۸: یک درگاه برای مشخص کردن پارکینگ هایی که خودرو به آن ها تحویل می شود تعریف می شود که در آن اطلاعات زیر دریافت می شود:

 • هزینه حمل و نقل تا پارکینگ
 • هزینه ورودی پارکینگ
 • هزینه هر شب پارکینگ

خودرو های تحویل روز :

   • طبق قرارداد های سرمایه گذاری

در لحظه اطلاعات خودرو هایی که در همان روز در انبار هستند توسط یک فایل اکسل وارد برنامه می شود .

   • نوع خودرو
   • شماره شاسی
   • رنگ
   • شماره درخواست قرارداد

موارد زیر در برنامه ثبت می شود :

   • تاریخ تحویل شاسی
   • میزان دقیق سود مشارکت
   • میزان دقیق سود تاخیر در صورت تاخیر
   • باقی مانده تعداد خودرو های قرارداد
   • خارج از قراردادهای سرمایه گذاری

در لحظه اطلاعات تعداد خودرو ها از طرف نمایندگی به عنوان انبار دوم به وسیله یک فایل اکسل وارد برنامه می شود :

  • کد نمایندگی
  • نوع خودرو
  • شماره ساخت
  • ویژگی های ظاهری
  • ویژگی های فنی
  • نوع پرداخت
  • میزان وام
  • درصد سود وام
  • تعداد چک ها

فاصله بین چک ها

 • تعریف کاربر : یک سطح دسترسی برای همه افرادی که با نمایندگی مورد نظر همکار هستند تعریف می شود تا به موجودی انبار دوم که در حقیقت انبار نمایندگی می باشد دسترسی داشته باشند. با این کار موجودی لحظه ای انبار دوم در اختیار همه همکاران قرار می گیرد.
 • یک ربات تلگرام مدیریت انبار دوم را برعهده می گیرد که همکاران دیگر با استفاده . از این ربات امکان رزرو شماره شاسی برای خود را داشته باشند در این صورت امکان فروش چند باره شماره شاسی وجود ندارد.

اطلاعات بدست آمده از این بخش :

 • سرمایه گذاری های انجام شده
 • موجودی انبار اول (سازمان اصلی)
 • موجودی انبار دوم (انبار مشترک نمایندگی)

۲- مدیریت فروش

تعریف کاربر : فروشنده ، شخصی که واسط بین سازمان و مشتری حقیقی است به درگاهی دسترسی دارد که موجودی لحظه ای هر دو انبار در آن به صورت جداگانه نمایش داده می شود.

اطلاعاتی که نمایش داده می شود :

 • نوع خودرو
 • ویژگی های فنی خودرو
 • ویژگی های ظاهری خودرو
 • شماره شاسی
 • نام پارکینگ
 • تاریخ ورد به پارکینگ(۹)
 • قیمت(۱۰)
 • شرایط فروش(۱۱)

۹- تاریخ ورود به پارکینگ توسط مسئول پارکینگ اعلام می شود ، یک webappدر اختیار دارد که بعد از ورود شماره شاسی با عکس از روی شماره شاسی ورود خودرو به پارکینگ را تایید می کنند
۱۰- به صورت لحظه ای توسط مدیر فروش قابل تغییر است .
۱۱- توسط مشاور سرمایه گذار روی شماره درخواست سرمایه گذاری وارد سیستم شده است
با انتخاب خودرو توسط فروشنده ، شماره شاسی مورد نظر در رزرو ایشان باقی می ماند و تا زمان تایید پرداخت توسط مدیر فروش شماره شاسی در وضعیت رزرو امکان فروش دوباره را ندارد . نحوه پرداخت قیمت خودرو به دو صورت “نقد ” یا ” اعتبار ” انجام می شود

نقد

درگاه پرداخت : کاملا سیستمی انجام می شود و پرداخت از طریق درگاه یکی از بانک ها اتفاق می افتد با تسویه حساب منظم

اعتبار

به هر فروشنده(شخص واسط بین سازمان و خریدار حقیقی) مقدار مشخصی اعتبار تخصیص داده می شود که در تاریخ مشخص باید این تسویه حساب صورت گیرد.در صورت اتمام اعتبار امکان افزایش اعتبار وجود دارد.

د از تایید پرداخت توسط مدیر فروش اطلاعات خریدار توسط فروشنده وارد برنامه می شود و بعد از تایید ، این اطلاعات به سایت سایپا ارسال می شود و شماره شاسی خریداری شده از موجودی انبار حذف می شود . چک چاپ ذوی پنل فروشنده قرار می گیرد ، مبالغ چک ها قابل مشاهده و پرینت هستند.

پیگیری فروش : تمامی مراحل تکمیل پرونده به صورت دستی توسط مسئول تکمیل پرونده اتفاق می افتد ( به دلیل قابل قبول نبودن از طرف کارگزار) و گزارش کار ها روی شماره شاسی در برنامه به عنوان روند فروش ثبت می شود. ارجاع پرونده به مسئولین تکمیل پرونده به صورت رندوم(بر اساس اسم واسط) توسط سیستم انجام می شود.

نگهداری از اطلاعات پرونده : علاوه بر پرونده فیزیکی یک فضا برای ذخیره تمام اطلاعات پرونده از جمله فایل اسکن شده جزئیات پرونده و روند ثبت شده در سیستم قرار داده می شود.

یک پنل در اختیار خریدار نهایی قرار می گیرد که شامل نظر سنجی های مختلف تا زمان تکمیل فرایند خرید و تحویل سند نهایی بتواند از طریق آن با مجموعه در ارتباط باشد.

۳- مدیریت سازمان

مرخصی

یک درگاه در برنامه برای ثبت مرخصی توسط کارمند و تایید و رد آن توسط مدیر اداری تعریف می شود.

ماموریت

توسط دستگاه ورود و خروج انجام می شود

یک درگاه در برنامه برای ثبت ماموریت و ارجاع آن ماموریت به فرد یا تایید و رد آن توسط مدیر اداری تعریف می شود.

اضافه کاری

یک درگاه در برنامه برای ثبت اضافه کاری ها و تایید و رد آن توسط مدیر اداری تعریف می شود.

حقوق و دستمزد :

یک درگاه برای ثبت همه پرداختی ها به کارمندان توسط مدیر اداری

 • حقوق و دستمزد
 • مساعدت
 • وام

هزینه های جاری :

زمینه تمامی هزینه ها از قبل توسط مدیر مالی تعریف شده است ، صرفا میزان هزینه در آن ثبت می شود اعلام مغایرت ها از طریق تعریف یک زمینه فراهم می شود

۴- کلیات برنامه

 • تعریف کاربر مدیر
 • تعریف کاربر نمایندگی
 • تعریف کاربر مدیر فروش
 • تعریف کاربر پشتیبان فروش
 • تعریف کاربر فروشنده
 • تعریف کاربر مدیر اداری
 • تعریف حساب های بانکی
 • تعریف پارکینگ