شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

دمو مجموعه نرم افزار های مالی -حسابداری و دستیار الکترونیک ملک

برای استفاده از نسخه ی دمو، با نام کاربری و کلمه عبور داده شده وارد لینک زیر شوید:

ip : 31.47.37.114

Branch:

User :: branchdemo
pass:: demo1

malek:
user:09127777777
pass: 123

_________

single :

User :: demos
pass :: DdM@4335

malek:123
User : demo
Pass: ندارد

دموی نرم افزار حسابداری مالی ملک

برخی از امکانات و قابلیت های نرم افزار حسابداری مالی : 1. تعریف کدینگ مالی در شش سطح به صورت سه سطح اصلی (حساب گروه ،حساب کل حساب معین ) 2. ارائه کدینگ مالی پیش فرض در سطوح (حساب گروه،حساب کل و حساب معین ) 3. صدور اسناد حسابداری به صورت اسناد تفکیکی ،هر روز یک سند و اسناد تجمی

دموی نرم افزار خزانه داری ملک

برخی از امکانات و قابلیت های نرم افزار خزانه داری / دریافت و پرداخت 1. امکان تعریف بی نهایت صندوق ، تنخواه گردان ، حساب بانکی ،دسته چک وارز 2. ثبت عملیات دریافت و پرداخت نقدی و غیر نقدی صندوق 3. ثبت عملیات دریافت و پرداخت نقدی تنخواه گردان ها و کنترل مانده حساب هریک ازتنخواه گردان ها 4.ثبت عملیات دریافت چک بانکی وتغییر وضعیت چک ها

دموی نرم افزار خرید و فروش ملک

برخی از امکانات و قابلیت های نرم افزار خرید و فروش 1. تعریف انواع روش خرید و فروش کالا و گروه بندی فاکتورهای ثبت شده 2. تعریف اشخاص مختلف و تخصیص گروه بهای فروش به هر مشتری 3. تعریف بی نهایت ویزیتورو اشخاص سهیم در فاکتور فروش و تعیین درصد سهم برای هر یک از اشخاص 4. تعریف 6گروه بهای فروش به ازای هر کالا 5. ثبت انواع خدمات و هزینه ها در فاکتور خریدو فروش

دموی نرم افزار حسابداری انبار ملک

برخی از امکانات و قابلیت های نرم افزار انبار و حسابداری انبار : 1. تعریف انبار های متعدد و تخصیص سر فصل مالی به صورت مجزا 2. تعریف بی نهایت کالا و سریال پذیر و تخصیص هر کالا به انبار های متعدد 3. ثبت درخواست خرید کالا و تبدیل درخواست کالا به رسید انبار 4. ثبت درخواست کالا از انبار به انبار دیگر و از یک دوره مالی به دوره مالی دیگر

دموی نرم افزار حقوق و دستمزد ملک

برخی از امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد : 1 تعریف بی نهایت پرسنل و تعینن ویژگی هایی مانند ( مشمول محاسبه بیمه ، مالیات و حقوق و…) 2 تعریف انواع دوره های آموزشی و ثبت دوره های آموزشی گذرانده شده اند توسط پرسنل 3 ضمیمه کردن مدارک به صورت سیستمی به صورت مجزا به هر یک از پرسنل 4 تعریف انواع کسورات و مزایای حکمی و غیر حکمی و مشخص نمودن روز شمار یا ثابت بودن هر کدام

دموی نرم افزار حسابداری اموال ملک

برخی از امکانات و قابلیت های نرم افزار اموال و دارایی های ثابت : 1. امکان ثبت کلیه اموال شرکت و محل های استقرار 2. امکان تعیین سطوح مختلف اموال 3. امکان محاسبه استهلاک انباشته و ثبت اسناد سیستمی آن ها 4. امکان محاسبه استهلاک و استهلاک انباشته 5. امکان صدور سیستمی سند مالی محاسبه استهلاک اموال به برنامه حسابداری مالی

دموی نرم افزار جامع دستیار الکترونیک ملک

برخی از قابلیت های نرم افزار دستیار الکترونیک ملک 1. ثبت اطلاعات شرکت ها نظیر سوابق مالیاتی ، پرونده های مالیاتی و سوابق حسابداری 2. ثبت جزئیات قرار دادها و ضمیمه فایل اسکن شده قرار داد 3. امکان یادآوری سر رسید مطالبات قرار دادها 4. امکان ثبت و تدوین عملکرد برای کارکنان