شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

نرم افزار جامع و یکپارچه مالی فروشگاهی (مشاغل)

  • نرم افزار حسابداری
  • نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار
  • نرم افزار خريدوفروش و حسابداری فروش
  • نرم افزار دريافت و پرداخت (نرم افزار خزانه‌داری)

تمامی مراحل عملیاتی فروشگاه، دریافت نقدی یا چک بابت فاکتور فروش تا پرداخت نقدی یا چک بابت فاکتور خرید در سیستم یکپارچه ملک نرم افزار فروشگاهی قابل پیاده‌سازی است.

با استفاده از نرم افزار فروشگاهی یا نرم افزار حسابداری فروشگاهی موجودی انبار، فاکتورهای فروش و دریافت‌های نقدی در نرم افزار فروشگاهی مخصوص خود ثبت‌شده و درنهایت سند مالی آن به‌صورت سیستمی به برنامه مالی ارسال می‌شود.

ازجمله مزایای نرم افزارهای یکپارچه , نرم افزار فروشگاهی  ملک امکان تعریف بی‌نهایت کاربر و تعیین سطوح دسترسی برای هر یک از کاربران است. نرم افزار فروشگاهی یا نرم افزار حسابداری فروشگاهی یا نرم افزار خزانه داری  قابلیت پیاده‌سازی به‌صورت شبکه‌ای با بی‌نهایت کاربر فارغ از نوع سیستم‌عامل کامپیوتر کاربرها را دارا است.

 نرم افزار جامع حسابداری

در بخش اطلاعات عمومی صفحه اصلی برنامه‌های نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار  یکپارچه مالی نرم افزار فروشگاهی  ملک امکان ویرایش مشخصات شرکت و همچنین ثبت آرم شرکت، شماره اقتصادی، کد پستی است که مشخصات ثبت‌شده در تمامی پرینت‌های گزارشات فاکتور فروش، فاکتور خرید و … نمایش داده می‌شود، همچنین امکان تعریف بی‌نهایت دوره مالی با توجه به نیاز شرکت و بی‌نهایت شرکت مجزا نیز در این بخش وجود دارد. 

نرم افزار یکپارچه مالی

سیستم حسابداری مالی ملک قابلیت ثبت‌اسناد مالی به سه صورت اسناد تفکیکی، هرروز یک سند و سند تجمیعی را دارا است. با تعریف اولین شرکت در سیستم مالی ملک، کدینگ استاندارد متناسب با نوع شرکت (خدماتی، پیمانکاری، تولیدی و بازرگانی) به‌صورت پیش‌فرض ارائه می‌گردد که کاربر با توجه به نیاز خود می‌تواند از کدینگ ارائه‌شده استفاده نماید و یا کدینگ را حذف و کدینگ جدید را به‌صورت دلخواه وارد نرم افزار مالی ملک نماید. این نرم افزار قابلیت فروشگاهی تعریف کدینگ در ۶ سطح را دارد که سه سطح پیوسته (حساب گروه، حساب کل و حساب معین) و سه سطح شناور (حساب تفضیلی، حساب پروژه و حساب مرکز) است.

اطلاعات‌ پايه نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه مالی

تعريف کدينگ
نسخه‌برداری از کدينگ
تعريف موضوع اسناد حسابداری
معرفی تعطيلات
تعريف دوره مالی سفارشی با محدوده زمانی دلخواه
تعريف کاربر و سطوح دسترسی
عدم استفاده از قفل سخت‌افزاری

امکان تعریف حساب گروه، حساب کل، حساب معین، حساب تفصیلی، حساب پروژه و حساب مرکز—بالاترین سطح کدینگ مالی حساب مالی حساب گروه است که به سه نوع حساب‌های ترازنامه‌ای، سود و زیانی، انتظامی تقسیم می‌شود. همچنین پایین‌ترین سطح تعریف کدینگ سطوح شناور است که قابلیت گروه‌بندی به بی‌نهایت گروه با توجه به نیاز کاربر می‌باشد

امکان نسخه‌برداری از کدینگ: این بخش از سیستم مالی ملک شامل تعریف کدینگ توسط کاربر، نسخه برادری از کدینگ و حذف دوره مالی می‌باشد

نسخه‌برداری از کدینگ: امکان انتقال کدینگ یک دوره مالی به دوره‌های دیگر را برای کاربر فراهم می‌سازد

حذف دوره مالی: امکان حذف کلیه کدینگ و جداسازی کدینگ دوره‌های مالی مختلف تعریف‌شده را برای کاربر فراهم می‌سازد. با انجام این عملیات کاربر می‌تواند کدینگ های هر دوره مالی را متفاوت از دوره‌های دیگر تعریف نماید

تعریف موضوع اسناد مالی: در این قسمت می‌توان به‌منظور دسته‌بندی اسناد مالی موضوعاتی را تعریف نمود و در ثبت سند مالی از آن استفاده کرد

امکان معرفی تعطیلات به‌منظور جلوگیری از صدور سند حسابداری به تاریخ روزهای تعطیل

امکان تعریف بی‌نهایت دوره‌های مالی بدون محدودیت زمانی دوره‌های استاندارد و سفارشی بر اساس سیاست شرکت

امکان تعریف بی‌نهایت کاربر برای شرکت و تعیین سطوح دسترسی مجزا برای تک‌تک کاربرها

عدم استفاده از قفل سخت‌افزاری

ثبت‌اسناد مالی سيستم مالی ملک

امکان دسترسی به صفحه تعريف کدينگ هنگام ثبت سند
امکان ثبت‌اسناد دارای مغايرت
امکان تکرار اسناد مالی بعد از هر سند دلخواه
امکان جابجايی آرتيکل های يک سند مالی
امکان رؤيت ليستی از تمام اسناد ثبت‌شده در سيستم مالی
امکان جستجوی کامل درس‌اند به‌صورت جستجو بر اساس مبلغ بدهکار، مبلغ بستانکار، شرح سند، تاريخ سند به دو صورت جستجو در تمامی اسناد و جستجو در همين سند
امکان ضميمه کردن و اضافه نمودن (فايل‌های PDF و Excel و …) به سند مالی
امکان يادداشت گزارش در اسناد
امکان بررسي نمودن و قطعی نمودن اسناد مالی
امکان رؤيت کليه اسناد با توجه به فيلترهای تاريخ، موضوع اسناد، اسناد دارای مغايرت و …
امکان پرينت از سندهای مالی در فرم ثبت سند به‌صورت چهار ستونی و دو ستونی
امکان بستن حساب‌های موقت و حساب‌های مربوط به شرکت‌های توليدی و همچنين صدور اسناد اختتاميه و افتتاحيه

گزارشات حسابداري مالي

گزارش کدينگ حسابداری
گزارش اسناد حسابداری
گزارش تراز حساب‌ها
گزارش تراز حساب‌ها
گزارش ماهانه حساب‌ها
گزارش خلاصه ماهانه اسناد حسابداری
گزارش صورت سود و زيان
گزارش ترازنامه
امکان طراحي گزارش با توجه به نياز کاربر
گزارش گردش حساب‌های معين
گزارش گردش حساب‌های کل
گزارش گردش حساب‌های گروه
گزارش گردش حساب‌های پروژه
گزارش گردش حساب‌های مرکز
گزارش گردش حساب‌های تفضيلی
گزارش گردش پروژه بر اساس معين
گزارش گردش مرکز بر اساس معين
گزارش تفضيلی بر اساس معين
گزارش پروژه بر اساس مرکز
گزارش پروژه بر اساس تفضيلی
گزارش معين بر اساس پروژه
گزارش معين بر اساس مرکز
گزارش معين بر اساس تفضيلی
گزارش مرکز بر اساس پروژه
گزارش تفضيلی بر اساس پروژه
گزارش تفضيلی بر اساس مرکز
امکان گزارش‌گيری از بالاترين سطح (سطح گروه) به پايين‌ترين سطح (حساب گروه، مرکز، پروژه) و امکان پرينت از اين بخش
امکان تعريف شرکت: در سيستم مالی ملک امکان تعريف بینهايت شرکت وجود دارد.
تنظيمات: در اين بخش کدينگ های مربوط به بستن حساب‌ها بايد تنظيم گردد (حساب عملکرد، سود و زيان انباشته، سود و زيان جاری و حساب‌های مالياتی)و همچنين حساب‌های مربوطه براي بستن شرکت توليدی
هزينه‌های مواد- سربار- دستمزد
موجودی کالای در جريان ساخت
موجودی کالای ساخته‌شده
بهای تمام‌شده کالای ساخته‌شده
بهای تمام‌شده کالای فروش رفته

با استفاده از سیستم خریدوفروش ملک تمامی فاکتورهای خرید، مشخصات فروشندگان، فاکتورهای فروش، مشخصات مشتریان قابل ثبت و گزارش‌گیری می‌باشد. نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار  یکپارچه مالی

اطلاعات پایه خرید

امکان تعريف روش‌های خريد (روش مستقيم و…) به‌منظور دسته‌بندی فاکتورهای خريد و گزارش‌گيری از آن
امکان تعريف نوع خريد (نمايندگی ها و…)
امکان تعريف گروه‌های مختلف فروشندگان به‌منظور دسته‌بندی ثبت و گزارش‌گيری از مشخصات فروشندگان
امکان تعريف فروشندگان و ثبت کليه مشخصات آن‌ها نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار  يکپارچه مالی
تنظيمات: امکان تعريف سرفصل‌های انواع هزينه‌های فاکتور خريد و انواع خدمات فاکتور خريد و ماليات و عوارض و تعيين طول کد

اطلاعات عمليات خريد

امکان ثبت فاکتورهای خريد و پرينت آن‌ها
امکان ثبت تخفيفات خريد به‌صورت کلی و جزئی
در حالت کلی، تخفيف به کل فاکتور خريد تعلق میگيرد و درنهايت بين کل کالاهای فاکتور خريد سرشکن میشود و در حالت جزئی به تک‌تک کالاهای فاکتور خريد و به‌صورت دلخواه تخفيف تعلق میگيرد.
امکان ثبت ماليات و عوارض: با سرفصل‌های ماليات و عوارض جدا نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار  يکپارچه مالی
در ثبت فاکتور خريد ماليات و عوارض به‌صورت جزئی و کلی قابل تخصيص دادن است در حالت کلی ماليات و عوارض به کل فاکتور تعلق میگيرد در حالت جزئی میتوان ماليات و عوارض را فقط به بعضی از کالاهای يک فاکتور خريد تخصيص داد.
ثبت هزينه‌ها و خدمات: ثبت هزينه‌ها و خدمات به سه صورت قابل پياده‌سازی میباشد:
1- هزينه جزئی و خدمات: در اين هزينه‌ها و خدماتی که به ازای يک فاکتور خريد داده میشود به بعضی از کالاهای فاکتور خريد تعلق میگيرد به بعضی ديگر نه!
2- هزينه و خدمات کلی فاکتور خريد: در اين حالت هزينه و خدمات به کل فاکتور خريد تعلق میگيرد. اين هزينه و خدمات قابل سرشکن شدن (به‌صورت سيستمی) هر کالاها به سه صورت ريالي، تعدادی، مبلغ میباشد.
3- هزينه و خدماتی که سرشکن نمیشوند: در اين حالت هزينه و خدمات ارائه‌شده با سرفصل مجزا در فاکتور خريد ثبت میشود.
برگشت از خريد
با انجام اين عمليات تعداد کالاهای يک فاکتور خريد که به فروشنده برگردانده شده میتوان ثبت کرد با انجام اين عمليات يک حواله سيستمی جهت خروج کالا از انبار از برنامه انبار و يک سند مالی به سيستم حسابداری مالی ارسال میگردد.

صورتحساب فروشندگان

گزارشات خريد
گزارش فاکتور خريد
گزارش خريد برگشتی
گزارش صورتحساب فروشندگان
گزارش آمار خريد
گزارش آمار خريد کالا
گزارش صورت خريد
امکان طراحی گزارش با توجه به نياز کاربر

سيستم فروش

امکان تعيين روش فروش (مستقيم، اقساط، غيرمستقيم، تعاونی و …)
امکان تعيين نوع فروش (خرده، عمده‌فروشی، پورسانتی و …)
امکان تعيين مناطق فروش (استانی، شهر و منطقه)
امکان معرفی ويزيتورها و تعيين پورسانت
معرفی مناطق فروش و ويزيتورهای هر منطقه
معرفی اشخاص سهيم در فاکتور فروش ازنظر مشخصه ارتباطي و درصد دريافتي
امکان تعريف بهای فروش محصولات يا کالا و مبالغ پورسانت هر کالا
امکان معرفی مشتريان و تعيين اعتبار
امکان معرفی انواع تخفيفات
امکان معرفی انواع عوارض قانونی
امکان تغيير قيمت‌های فروش
امکان تغيير در اطلاعات‌پايه براي دوره مالی بعد
امکان معرفی پيغام براي صورتحساب
امکان تعريف هزينه‌ها و خدمات مربوط به فاکتورهای فروش
امکان تنظيم طول کد کالا، گروه کالا، مناطق فروش، گروه مشتری، مشتری، ويزيتور، اشخاص سهيم، پيش‌فاکتور، فاکتور فروش و فاکتور مرجوعی
امکان نمايش موجودی کالا
امکان کنترل موجودی منفی
امکان تعريف حساب‌های معين و تفضيلی مرتبط با فروش به‌منظور صدور اسناد حسابداری خودکار

بخش اطلاعات عمليات:

امکان ثبت پيش‌فاکتور و پرينت از پيش‌فاکتور
امکان تبديل پيش‌فاکتور به فاکتور فروش
امکان ثبت فاکتور فروش با استفاده از دستگاه بارکد خوان
امکان ثبت دريافت نقدی از فروش و ثبت سند مالی روزانه سيستمی از برنامه فروش
امکان تخفيف کلی و جزئی : در حالت کلی تخفيف کل فاکتور فروش تعلق میگيرد اما در حالت جزئی تخفيف فقط يک يا چند کالای فاکتور فروش تعلق میگيرد.
امکان تخفيف کلی و جزئی: در حالت ماليات و عوارض کلی ماليات و عوارض به‌کل فاکتور فروش تعلق میگيرد؟ و حالت جزئی فقط به کالا تعلق میگيرد. نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه مالی
امکان ثبت خدمات و هزينه‌های فاکتور فروش نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه مالی
امکان صدور اسناد خزانه و انبار مرتبط از فاکتور فروش: با انجام اين عمليات يک حواله از انبار و يک دريافت نقدی در برنامه خزانه‌داری ثبت میشود و اسناد مالي فروش و انبارداری و خزانه‌داری در حسابداری مالی ثبت میشود.

بخش اطلاعات عمليات

امکان ثبت و نمايش مشخصات مشتريان و ميزان بدهی آن‌ها
امکان ثبت اطلاعات دريافت و پرداخت مشتری بابت هر فاکتور
امکان ارائه کالای موجود در انبار از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان نمايش و چاپ فاکتور فروش
امکان ثبت صورتحساب مشتری از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان تعريف حساب‌های فروش و اشخاص (مشتريان)
امکان ارائه وضعيت حساب ويزيتورها
امکان ثبت برگشت از فروش کالا
امکان صدور پيش‌فاکتور از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان ثبت تخفيفات کلی و جزءبه‌جزء کالا در فاکتور فروش
امکان محاسبه ماليات و عوارض به‌صورت کلی و هر رديف انتخابی در فاکتور فروش
امکان صدور صورتحساب فروش کالا و درآمد خدمات از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان جستجوی کليه اطلاعات از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان انتقال اطلاعات به دوره مالی بعد از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سيستم حسابداري مالی (دفترداری) به‌صورت خودکار
امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه

از سیستم خزانه‌داری ملک تمام جزئیات مربوط به دریافت و پرداخت صندوق، دریافت و پرداخت سفته، دریافت و پرداخت چک و کلیه بررسی و گزارش‌گیری از تمامی

وضعیت‌های چک و همچنین مغایرت گیری بانکی امکان‌پذیر است.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه‌داری) شامل چهار بخش اصلی زیر است: از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار یکپارچه

 

بخش اطلاعات‌پايه

امکان معرفی موضوعات دريافت و پرداخت‌ها
امکان معرفی انواع ارز از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان تعريف صندوق‌ها و تعيين سرفصل حساب معين و تفضيلی و مرکز و پروژه
امکان تعريف موجودی اوليه صندوق
امکان معرفی بانک‌ها و حساب‌های بانکی مختلف
امکان معرفی دسته‌چک بانک‌ها و کنترل هوشمند شماره‌سريال چک‌ها
امکان معرفی ساير موجودی های صندوق
امکان تنظيم طول کدهای مربوط به صندوقدار، دريافت و پرداخت صندوق، مجوز دريافت چک، مجوز پرداخت چک و مجوز ساير عمليات بانکی از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان منظور شدن چک صادره به‌روز در حساب بانک و يا به‌حساب اسناد پرداختنی
امکان يادآوری تاريخ سررسيد چک‌های صادره و دريافتی در روزهای آتی بر اساس تعداد روز انتخابی کاربر
امکان تعريف سرفصل حساب‌های مرتبط با اسناد پرداختنی و بانک‌ها و حساب‌های انتظامی

بخش عمليات صندوق

امکان ثبت دريافت وجوه نقد (به‌صورت ارزی يا ريالی) از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان ثبت ورودی و خروجی ساير موجودي‌های صندوق از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سيستم دفترداری به‌صورت خودکار از نرم افزار جامع حسابداری و نرم افزار يکپارچه
امکان ثبت سفته‌های دريافتی و يا پرداختی بابت ضمانت يا پول نقد با تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه
امکان تعيين وضعيت سفته‌های عودت داده‌شده، نقد شده، برگشت به وضعيت قبلی
امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران

بخش گزارش‌ها

گزارش ليست حساب‌هاي بانکی
گزارش ليست صندوق‌ها
گزارش دسته‌چک‌ها
گزارش دريافت / پرداخت‌های صندوق
گزارش ساير موجودی های صندوق
گزارش دريافت و پرداخت‌های حساب‌های بانکی
گزارش دريافت و پرداخت‌های سفته
گزارش چک‌های دريافتی
گزارش وضعيت چک‌های دريافتی
گزارش چک‌های جايگزين شده
گزارش چک‌های صادره
گزارش وضعيت چک‌های صادره
چارت کلی چک‌های دريافتی
چارت کلی چک‌های صادره
چارت کلی موجودی صندوق
امکان طراحی گزارش با توجه به نياز کاربر

بخش عمليات بانکی

امکان ثبت چک‌های دريافتی بابت وجه نقد يا ضمانت و تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه
امکان تعيين وضعيت چک‌های دريافتی که شامل: در جريان وصول، برگشتی، وصول‌شده، خرج شده، غيرفعال، فعال‌سازی و حذف خرج چک، حذف چک وصولی و حذف چک برگشتی، برگشت از جريان وصول و اعلام وصول است.
امکان جايگزينی چک‌های دريافتی بابت وجه نقد يا ضمانت
امکان صدور چک بابت وجه نقد يا ضمانت و تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه
امکان مشخص نمودن وضعيت چک‌های بانکی، چک‌های تضمينی، چک‌های باطله و چک‌های پرداخت‌شده
امکان تنظيمات چاپ چک همه بانک‌ها
امکان ثبت ساير عمليات بانکی توسط شعب بانک، توسط دستگاه ATM، توسط دستگاه POS، توسط اينترنت بانک، توسط تلفن‌بانک، توسط ارسال SMS و ساير موارد
امکان تهيه صورت مغايرت بانکی از طريق خواندن فايل بانک و ثبت صورتحساب بانک
مغايرت بانکی
امکان ثبت صورتحساب بانکی به‌صورت دستی
امکان خواندن فايل‌های بانکی
مغايرت گيری سيستمی بين اسناد خزانه ثبت‌شده و حساب‌های بانکی