شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم اسناد و هزینه‌های جاری

  • دارای سیستم ثبت سند خودکار تنخواه بصورت سیستمی
  • دارای سیستم ثبت سند خودکار مالیات تکلیفی به صورت سیستمی
  • امکان ثبت تنخواه‌گردان باقابلیت وضعیت دهی فعال یا غیرفعال و تعیین و رعایت سقف ریالی