شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم بودجه‌های جاری

 • امکان کنترل بودجه به‌صورت تعهدی و نقدی
 • امکان معرفی و ثبت تعهد(Indent) برای بودجه‌های مختلف
 • امکان ثبت بودجه‌های مصوب به دو صورت تکی و یا فراخوانی از اکسل
 • امکان جابه‌جایی بودجه از یک کد بودجه به کد بودجه دیگر به‌صورت سیستمی
 • کنترل جذب از تعهد به‌صورت سیستمی و جلوگیری از Over شدن از مبلغ تعهد
 • امکان ثبت بودجه مصوب به‌صورت درصدی از بودجه سال قبل و به‌صورت سرفصلی
 • امکان معرفی ماشین‌آلات و رمز مسئولیت
 • امکان رؤیت کارت عملکرد بودجه و تعهدات به‌صورت مجزا
 • امکان رؤیت کارت عملکرد بودجه‌های مصوب و چاپ یا ارسال به اکسل و انجام عملیات بر روی آن‌ها
 • امکان رؤیت کارت عملکرد تعهدات جاری و چاپ یا ارسال به اکسل و انجام عملیات بر روی آن‌ها
 • امکان تأیید اعتبار اسناد حسابداری
 • دارای سیستم مجریان طرح‌ها با امکان فیلترینگ هزینه‌های خاص به‌طوری‌که مجری طرح بتواند صرفاً بودجه و هزینه خود را ملاحظه نماید.
 • امکان تأمین اسناد مرکب (جاری و عمرانی) بدون نیاز به خروج از فرم.
 • امکان تأمین یا لغو تأمین اسناد دریافتی از مین فریم به‌صورت دسته‌ای و آنی
 • امکان فیلترینگ اسناد به تفکیک (تأمین‌شده/ تأمین نشده / ناقص تأمین‌شده/ بودجه‌ای/همه اسناد)
 • امکان صدور اسناد یک‌طرفه به‌طوری‌که واحد بودجه آرتیکلهای مربوط به خود را ثبت کرده و واحد اسناد و هزینه‌های جاری آیتم‌های مربوط به خود را به آن الحاق کند.