شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم دفترداری

  • امکان بستن ماه در کمتر از چند دقیقه.
  • فراهم بودن امکان رؤیت تراز واقعی قبل و بدون نیاز به تغذیه اطلاعات در mainframe و یا انجام فرایند خاص.
  • امکان انتقال مانده اول دوره از اسناد منفک شده یا از فایل مانده‌های اول دوره ستادی.
  • امکان تهیه تراز بدون نیاز به بستن ماه در هر موقع از روزهای سال.
  • امکان دریافت اطلاعات Mainframe و کنترل اسناد pc با Mainframe.
  • امکان پردازش Edit Mainframe با کنترل شرح خطا به‌صورت کاملاً گویا.