شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم حساب های اعلامیه‌ ای

  • مدون بودن یک سیستم مستقل جهت ثبت و صدور حساب های اعلامیه ای ( حساب های بدهکار و بستانکار ) شرکت‌های مرتبط و کنترل حساب‌های فی‌مابین.
  • جلوگیری از ایجاد مغایرت در حساب‌های فی‌مابین (اعلامیه‌ای) به دلیل کنترل اسنادی که حساب‌های اعلامیه‌ای را دارا می‌باشند در این فرآیند اسنادی که در آن‌ها حساب اعلامیه‌ای بکار رفته تنها در صورت تأیید واحد اعلامیه مجاز به قطعی شدن می‌گردند.
  • صدور اعلامیه‌های بدهکار و یا بستانکار به‌صورت سیستمی و مکانیزه.
  • امکان گزارش‌گیری از صورت‌حساب شرکت‌ها به‌صورت سیستمی
  • امکان تهیه مانده‌حساب فی‌مابین به‌صورت سیستمی
  • تهیه نامه صورتحساب شرکت‌ها جهت ارسال به‌صورت سیستمی

جهت مشاوره درباره  این سیستم در نرم افزار جامع نفت و گار اینجا کلیک کنید.

  • سیستم اعلامیه ای بدهکار و بستانکار نرم افزار نفت و گاز از ویژگی های خوب این نرم افزار
    سیستم اعلامیه ای