شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

گزارشات مالی Mainframe

  •  در این سیستم امکان تغذیه و بهره برداری از کلیه خروجی های Mainframe به آسانی فراهم می باشد و شما میتوانید با آسانی فایلهای کالا، فروش، حقوق و دستمزد، تراز و … را به راحتی تغذیه و استفاده نمائید.
  • با این سیستم تمامی ورودی های مورد نیاز Mainframe با فرمت استاندارد تولید و ارائه می گردد.
  •  ضمن اینکه دارای سیستم منفک از Mainframe می باشد که در آن تمامی فرآیندهای موجود در مین فریم بدون نیاز به داشتن دانش خاص و پیچیدگی خاصی بصورت خودکار انجام می گردد.
  •  انجام Edit ها داخل نرم افزار ملک بصورت هوشمند و در کمتر از 10 دقیقه خواهد بود و پس از آن، فایل نهائی ویرایش شده برای مین فریم ارسال میشود بنابراین زمان انجام عملیات رفع ادیت ها بر روی مین فریم صفر میگردد.
  •  هر گونه تغییر در ورودی و خروجی های Mainframe در کمترین زمان ممکن تهیه و ارائه میگردد.