شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

سیستم گزارشات فروش

  • امکان ثبت فیش‌های دریافتی بابت فروش کنتور، ته سوش قبوض و کنترل فیش‌های تکراری
  • تولید سند مکانیزه صدور اسناد فروش (اشتراک‌پذیری) بدون نیاز به دخالت کاربر در درگیر کردن حساب‌های مرتبط برحسب فیش‌های دریافتی.
  • امکان دریافت فایل فیش‌های دریافتی بابت فروش کنتور، ته سوش قبوض از نواحی و ورود فایل اشتراک‌پذیری به‌صورت یکجا با فرمت استاندارد
  • امکان مغایرت گیری بانکی از فایل‌های اشتراک‌پذیری در کمترین زمان ممکن و کمترین دخالت کاربری.
  • دارای سیستم کنترل اقلام باز (اقلامی که به‌صورت اشتباه ثبت‌شده‌اند) برای ارسال به نواحی جهت اصلاح باقابلیت گزارش دهی.
  • امکان رؤیت اسناد فروش بدون مراجعه به Mainframe و تنظیم گزارشات دلخواه