سیستم اعتبار اسنادی

سيستم اعتبار اسنادي به درخواست شركت مهندسي و توسعه گاز ايران كه داراي تعامل ارزي بسيار بالايي با پيمانكاران خارجي و يا پروژه هاي ارزي هستند طراحي و اجرا شد. در اين سيستم امكان ثبت پيش پرداختهاي ريالي و ارزي، گشايش اعتبار يا LC ، ثبت سفارشات كار و … وجود دارد كه پس از ثبت هر مرحله از اسناد امكان رويت كارت عملكرد سفارش يا LC ميسر بوده و پيگيري سفارشات و كنترل اسناد را آسان مي سازد. گنجاندن تصعير ارز و امكان تاريخچه اسناد از قابليتهاي فوق العاده اين نرم افزار است.