شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم تدوین صورت‌های مالی

ابزاری است کارآمد جهت تدوین صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز همراه با رعایت استانداردهای سازمان حسابرسی، علیرغم اینکه کدینگ شرکت گاز بسیار ویژه است شما در این سیستم با معرفی کدینگ مربوط به محاسبه ترازنامه می‌توانید در هر مقطع گزارش ترازنامه و صورت سود و زیان و کاربرگ مالی مربوطه را بدون تحمل زحمت‌های زیاد تهیه نمایید. این امکان کمک می‌کند شرکت در مقاطع مختلف از سود و زیان آگاه و گزارشات لازم را جهت ارائه به مجمع سهامداران بورس، و یا دریافت وام بانک ارائه نماید.

شایان ذکر است در هیچ کدام از برنامه‌های قبلی این امکان وجود نداشته و این امکان تنها در نرم افزار جامع مالی ملک تهیه و تدوین شده است:

 • امکان تغذیه و اصلاح کدینگ مبنای محاسبه ترازنامه و سود و زیان
 • تهیه ترازنامه با فرمت استاندارد سازمان حسابرسی
 • تهیه صورت سود و زیان استاندارد سازمان حسابرسی
 • امکان دریافت کاربرگ حساب‌ها با مقادیر آنلاین با فرمت Excel یا گزارشی از سیستم
 • امکان معرفی شرکت‌های وابسته و همگروه
 • امکان بررسی وضعیت حساب‌های انتظامی/موقت
 • امکان محاسبه تمامی آیتم‌های کاربرگ، ترازنامه و سود و زیان از روی اطلاعات Main Frame
 • امکان انتقال کدینگ معرفی شده از یک سال به سال دیگر
 • ارائه یادداشت توضیحی اموال استخراج شده، از سیستم اموال که نشان از یکپارچگی نرم افزار دارد.
 • گزارش سپرده و دایع دریافتنی
 • ارائه یادداشت طلب از شرکت‌های گروه و مانده حساب‌های فی ما بین با لحاظ بردن حساب ۸۷۹۵ کالا
 • ارائه یادداشت ۴ و ۵ موجودی نقد
 • ارائه یادداشت مطالبات از شرکت‌های وابسته همگروه
 • امکان دریافت حساب‌های مرتبط نشده
 • امکان دریافت حساب‌های ترازنامه ای و مقادیر محاسبه شده در کاربرگ
 • ضمناً در هنگام محاسبه ترازنامه سیستم به‌صورت مجازی حساب‌های نهایی‌ای که هنوز سند پایان دوره برای آن‌ها نخورده را در صورت نیاز محاسبه و در کاربرگ لحاظ می‌نماید.