شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

سیستم خزانه‌داری

  • دارای سیستم مکانیزه مغایرت گیری سیستمی به‌صورت آرتیکل به آرتیکل که مغایرت گیری دستی را تا ۹۰ درصد کاهش می‌دهد.
  • امکان ثبت صورتحساب بانک به دو صورت سنتی و اینترنتی.
  • امکان معرفی حساب‌های بانکی به‌صورت فعال و غیرفعال همراه با تعریف برای مغایرت گیری سیستمی.
  • امکان معرفی و ثبت دسته‌چک‌های بانکی و با کنترل‌های هوشمند امنیتی
  • امکان تعریف و تعیین شماره دریافت برای کنترل شماره اسناد دریافت
  • امکان ثبت و صدور چک با امکان پیشنهاد شماره چک‌های صادر نشده
  • امکان چاپ نامه بیمه و دارایی به‌صورت سیستمی
  • امکان تعریف مبلغ پایه تأییدیه بانکی در ثبت حساب‌های بانکی
  • امکان ورود اقلام باز بانک از سال‌های قبل به دو صورت دستی و یا انتقال سیستمی از سال قبل
  • امکان گزارش‌گیری از موجودی بانک‌ها به دو صورت اسناد قطعی – و اسناد موقت چک `صادرشده