شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

تلفن: 4325 (021)

نرم افزار گزارشات حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد حتما به خوبی می دانید که یکی از مهمترین عواملی که سبب می شود افراد به سمت کسب و کار سوق پیدا کنند و شغلی برای خود بیابند، درآمدی است که به ازای کار خود دریافت می کنند. از همین رو مسئله محاسبه حقوق و دستمزد، فرمول های محاسبه و به طور کلی آشنایی با حسابداری حقوق و دستمزد چه برای کارکنان، چه برای حسابداران و چه برای کارفرمایان، امری بسیار جدی و مهم است.

با تغذيه فايل هاي حقوق و دستمزد كارمندان رسمي و قراردادي به اين سيستم تمامي گزارشات درون و برون سازماني مورد نياز قابل ارايه ميباشد .(اعم از ليست بيمه و ماليات و پرداخت هاي بانكي تمامي بانك هاي عامل به كاركنان و همچنين گزارشات ديوان محاسبات و ساير گزارشات تجمعي و فردي مرتبط با حقوق و دستمزد)

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد

 • امكان تغذيه فايل هاي حقوق و دستمزد بدون نياز به داشتن فايل ها و اطلاعات ماه هاي پيشين
 • تهيه سي دي ماليات كارمندي و كارگري بدون نياز به طي مراحل پيچيده و كانورت فايل نهائي .تنها با يك كليك
 • تهيه سي دي بيمه تامين اجتماعي كارگران تنها با يك كليك
 • امكان ارسال صورتحساب پرسنلي به ايميل شخصي آن ها به تفكيك هر ماه و در هر زمان دلخواه
 • امكان تبدیل اطلاعات حقوق و دستمزد از سيستم جامع به ويندوز به صورت سيستمي و خودكار
 • امكان تعريف پست الكترونيكي براي هر يك از كاركنان
 • امكان تهيه فايل بانك برحسب اطلاعات كارمندان و كارگران
 • امكان چاپ ليست حقوق با دو فرمت پرينتر سوزني و ليزري

بخش اطلاعات پایه نرم افزار حقوق و دستمزد

 • امکان تعریف انواع استخدام
 • امکان تعریف محل جغرافیایی
 • امکان تعریف پست سازمانی
 • امکان تعریف واحد سازمانی
 • امکان تعریف تحصیلات
 • امکان معرفی کارگاه و سرفصل حساب‌های معین و تفصیلی مربوطه
 • امکان معرفی سازمان تأمین اجتماعی و سرفصل حساب‌های معین و تفصیلی مربوطه
 • امکان معرفی سازمان امور مالیاتی و سرفصل حساب‌های معین و تفصیلی مربوطه
 • امکان تعریف ضرایب حقوق و مزایا
 • امکان تعریف محاسبات مالیات در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان تعریف محاسبات بیمه در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان تعریف محاسبات بازخرید مرخصی در نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان معرفی نام بانک و شعبه و شماره‌حساب شخص در نرم افزار حقوق و دستمزد و مدیریت کارکنان
 • امکان معرفی احکام حقوقی نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان معرفی سرفصل حساب‌های معین و تفصیلی مزایا و کسورات

بخش اطلاعات عملیات سیستم حقوق و دستمزد

 • امکان معرفی کارکنان با تاریخ استخدام، تاریخ ترک کار و امکان غیر فعال کردن آن ها
 • امکان تعریف احکام حقوقی براساس حکم ساعتی یا قراردادی و…
 • امکان ثبت اطلاعات کارکرد کارکنان به‌صورت فرم و به‌صورت تغییرات جدولی و دستگاه کارت به‌صورت خودکار
 • امکان ثبت مزایا و کسورات برای کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • انجام محاسبات حقوق و مزایا و امکان انتقال اطلاعات به ماه بعد در نرم افزار مدیریت کارکنان

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکت ملک

 • امکان صدور سند حسابداری نرم مدیریت کارکنان

 • امکان محاسبه عیدی و تهیه لیست و فیش مربوطه

 • امکان تعریف انواع وام به کارکنان و محاسبه اقساط آن در نرم افزار مدیریت کارکنان

 • امکان محاسبه ذخیره سنوات و تهیه لیست آن در نرم افزار حقوق و دستمزد و مدیریت کارکنان
 • امکان محاسبه بازخرید مرخصی و ارائه لیست آن در نرم افزار حقوق و دستمزد و نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان کار در محیط شبکه در نرم افزار مدیریت کارکنان

بخش گزارش سیستم حقوق و دستمزد

 • گزارش لیست حقوق کارکنان به‌صورت کامل و به تفکیک محل کارکرد
 • گزارش فیش حقوق کارکنان با امکان طراحی موردنیاز
 • گزارش لیست بیمه کارکنان برای همه کارگاه‌ها یا کارگاه‌های انتخابی
 • گزارش لیست مالیات کارکنان برای همه کارگاه‌ها یا کارگاه‌های انتخابی در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • گزارش لیست بانک به‌منظور پرداخت حقوق کارکنان بر اساس نیاز کاربر در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • گزارش احکام حقوقی کارکنان بر اساس نیاز کاربر و امکان طراحی آن در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • ارائه هر نوع گزارش از سیستم حقوق و مزایا بر اساس نیاز یا درخواست کاربر (گزارش ساز)

بخش مدیریت سیستم حقوق و دستمزد

 • امکان چاپ عکس کارکنان بر روی احکام حقوقی
 • امکان چاپ آرم شرکت بر روی فیش حقوقی و لیست‌های چاپی در نرم افزار حقوق و دستمزد و نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان ساخت دیکست مالیات در نرم افزار مدیریت کارکنان و امکان بارگذاری در سایت مالیات
 • امکان ساخت دیسکت بیمه و امکان بارگذاری در سایت تامین اجتماعی
 • امکان گرد نمودن تا ۱۰۰۰ ریال در لیست حقوق و نرم افزار مدیریت کارکنان
 • امکان تنظیم سرفصل های مربوطه به سندهای حسابداری حقوق
 • امکان تنظیم ساعت استاندارد کارکرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار  و مشاوره رایگان با کارشناسان شرکت توسعه سیستم های کاربردی و نرم افزار حسابداری ملک تماس حاصل فرمائید.