ماهیت حساب ها

ماهیت حساب ها

ماهیت حساب ها در حسابداری معمولاً حسابداران از دو نوع حساب برای مستند کردن حساب‌های خود استفاده می‌کنند حساب‌های موقت و دایمی ..حساب های موقت حساب‌هایی هستند که در پایان سال مالی و با تراز آزمایشی اختتامیه به سود و زبان انباشته تبدیل می‌شوند مثل حساب خرید و فروش و درآمد و هزینه.     […]

بیشتر بخوانید
تلفیق حساب

تلفیق حساب

 تلفیق حساب ها   نیاز به تلفیق حساب ها آنچه ما در مورد آن  یعنی تلفیق حساب ها صحبت می کنیم این است که مطمئن شویم مدارک کاملی در اختیار داریم که موجودی هر حساب را  می تواند پشتیبان می گیرد.   حسابی که همه با آن هماهنگی می کنند. ، حساب نقدی است ، […]

بیشتر بخوانید
تعریف حساب دارایی

تعریف حساب دارایی

تعریف حساب دارایی حساب های دارایی چیست؟ حساب های دارایی اطلاعات پولی مربوط به منابع یک شرکت را ذخیره می کنند. دارایی ها بسته به ماهیت و دوره های احتمالی نگهداری آنها می توانند به تعدادی از حساب ها تقسیم شوند. مانده موجودی در این حساب ها به مانده مانده سال بعد منتقل می شود. […]

بیشتر بخوانید