امن بودن و محرمانه بودن اطلاعات حقوق و دستمزد

امن بودن و محرمانه بودن اطلاعات حقوق و دستمزد

امن بودن و محرمانه بودن اطلاعات حقوق و دستمزد یکی از مشکلات سازمان و شرکت ها این است که متأسفانه به علت محدودیت هایی که در مورد حقوق و دستمزد دارند اطلاعاتی از میزان حقوق و دستمزد آنها توسط کارکنان سابق که ارتباط خوبی هم با شرکت ندارند نتوانستند از شرکت برای رشد و بالندگی […]

بیشتر بخوانید
تعریف احکام حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد

تعریف احکام حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد

تعریف احکام حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد یکی از مهمترین آرتیکل هایی که در نرم افزار حقوق و دستمزد وجود دارد در این است که این نرم افزار باید بتواند احکام مختلف حقوقی را در آرتیکل ها و لیست های مختلف خود صادر نماید میتوانیم شماره پرسنلی فرد نوع استخدام با توجه به […]

بیشتر بخوانید