صورتحساب خودکار در مقابل صورتحساب دستی

صورتحساب خودکار در مقابل صورتحساب دستی

صورتحساب خودکار در مقابل صورتحساب دستی در اقتصاد امروز کشورمان ایران دو نوع صورتحساب استفاده می شود خودکار و دستی؛  بیایید صورتحساب خودکار را با صورتحساب دستی مقایسه کنیم.صورتحساب دستی به فرآیند استفاده از یک واژه پرداز یا صفحه گسترده برای ایجاد فاکتورها توسط خودتان و سپس ارسال دستی فاکتور برای هر مشتری از طریق […]

بیشتر بخوانید
۱۰ مزیت اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار BPA 

۱۰ مزیت اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار BPA 

۱۰ مزیت اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار BPA  امروزه تقریباً تمام فرآیندهای تجاری را می توان تا حدی خودکار کرد. بیشتر آنها می توانند تاحد زیادی  خودکار شوند. شرکت تحقیقاتی گارتنر نشان می دهد که ۸۹ درصد از عملیات حسابداری عمومی و ۷۲ درصد از کنترل مالی و گزارش های خارجی را می توان خودکار […]

بیشتر بخوانید