ماهیت حساب ها

ماهیت حساب ها

ماهیت حساب ها در حسابداری معمولاً حسابداران از دو نوع حساب برای مستند کردن حساب‌های خود استفاده می‌کنند حساب‌های موقت و دایمی ..حساب های موقت حساب‌هایی هستند که در پایان سال مالی و با تراز آزمایشی اختتامیه به سود و زبان انباشته تبدیل می‌شوند مثل حساب خرید و فروش و درآمد و هزینه.     […]

بیشتر بخوانید
روش ادواری یا دائمی در حسابداری ؟ کدام را در حسابداری استفاده کنیم؟

روش ادواری یا دائمی در حسابداری ؟ کدام را در حسابداری استفاده کنیم؟

روش ادواری یا دائمی در حسابداری ؟ پادکست صوتی درباره اینکه  روش ادواری  را بهتر است حسابداران برای انجام ثبت استفاده کنند یا روش دائمی ؟ این فایل توسط استاد علی امیرفخریان مدرس دانشگاه و نویسنده جزوات حسابداری ضبط شده است.    

بیشتر بخوانید