مزایای حسابداری مبتنی بر پول نقد

مزایای حسابداری مبتنی بر پول نقد

مزایای حسابداری مبتنی بر پول نقد از آنجایی که شما رویدادها را تا زمانی که واقعاً در رابطه با پول رخ ندهند، حساب نمی‌کنید، قبل از اینکه واقعاً آن را دریافت یا پرداخت کنید، پول را حساب نمی‌کنید. بنابراین مشاهده فروش هایی که در یک ماه قبل داشته اید، میزان سپرده های واقعی را که […]

بیشتر بخوانید