ماهیت حساب ها

ماهیت حساب ها

ماهیت حساب ها در حسابداری معمولاً حسابداران از دو نوع حساب برای مستند کردن حساب‌های خود استفاده می‌کنند حساب‌های موقت و دایمی ..حساب های موقت حساب‌هایی هستند که در پایان سال مالی و با تراز آزمایشی اختتامیه به سود و زبان انباشته تبدیل می‌شوند مثل حساب خرید و فروش و درآمد و هزینه.     […]

بیشتر بخوانید