نکات مهمی که یک حسابدار در پرداخت باید بداند

نکات مهمی که یک حسابدار در پرداخت باید بداند

نکات مهمی که حسابداران باید در پرداخت بدانند.. نوبت کاری در پرداخت در صورت کار عادی موظف صبح و عصر ده درصد مازاد و صبح و عصر و شب پانزده درصد و شب و صبح یا عصر و شب بیست و دو نیم درصد مازاد فوق العاده و نوبت کاری پرداخت می شود. این مقاله […]

بیشتر بخوانید