درصد پیشرفت واقعی و برنامه ای در یک msp

درصد پیشرفت واقعی و برنامه ای در یک msp

درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی با هم در یک msp روشی که در این مقاله با شما به اشتراک گذاشتیم درباره این است که درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی را  بدون کپی و پیس کردن در بیسلاین همزمان ببینیم…   فاکتور وزن ۱-در یک ستون wf…..را ایجاد میکنیم… از جنس number…… حالا نیاز […]

بیشتر بخوانید