زمان مطالعه :

مواردی که حسابداران برای پرداخت حقوق باید بدانند..

مواردی که حسابداران باید در پرداخت حقوق بدانند

درصد بیمه تأمین اجتماعی ( ۷ درصد سهم بیمه شده کارگر) و ۲۳ درصد سهم کارفرما که ۳ درصد سهم کارفرما می باشد.)

موارد معافیت حق بیمه ۳۰ درصد تأمین اجتماعی در حقوق و دستمزد

 • حق اولاد و عائله مندی
 • هزینه سفر
 • مأموریت
 • بازخرید مرخصی
 • مسکن و خواربار در ایام بیماری
 • حق کسر صندوق
 • پاداش نهضت سواد آموزی
 • پاداش حق سنوات پایان خدمت
 • جانبازان و فرزندان شهدا معافیت ۷ درصد سهم کارگر و کارآموز لیسانس از سهم ۲۰ درصد کارفرما

این مقاله را نیز بخوانید: مشخصه نرم افزار خوب حسابداری

موارد معافیت مالیات در حقوق و دستمزد

 • مأموریت
 • پاداش حق سنوات آخر خدمت
 • دو هفتم بیمه سهم کارگزینی ۲ درصد از ۷ درصد
 • هزینه سفر
 • عیدی تا یک دوازدهم معافیت سالیانه
 • پاداش تا یک دوازدهم معافیت سالیانه
 • حق معالجه
 • درآمد نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و جانبازان و آزادگان
 • کار در مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته محروم ۵۰ درصد
 • جانباز

مالیات ماهیانه بر اساس ماده ۸۴ سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعریف شده است

مبالغ حقوق درصد معاف مالیات متعلقه ۰ ریال
از ۰ تا ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ریال ۰ % ۰ریال
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۰ % ۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۵ % ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ریال
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۰ % ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ریال
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا ۳۰ %

 

مالیات سالیانه

حقوق درصد مالیات متعلقه
از ۰ تا ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ریال ۰ درصد صفرریال
از ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۰ % ۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ریال
از ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰، ۱۵ % ۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ریال
از ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱تا ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۰ % ۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰ریال
از ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال  به بالا ۳۰ %

 

نرم افزار حسابداری ملک

 

 

۱-لیست حقو ق و دستمزد ( فرم استاندارد که دارای چند ستون اجزای تشکیل دهنده حقوق و دستمزد و مزایا و کسورات قانونی و توافقی )

۲-مالیات ( هزینه ای که بر اساس ماده ۸۴ مالیاتهای مستقیم به حقوق و دستمزد تعلق و به حساب دارایی واریز می گردد)

مالیات هر سال متفاوت است.

فیش حقوقی

بدهکار بستانکار
حقوق پایه قانونی    ۳۰ درصد بیمه

مالیات

رأی دادگاه

مزد سنوات
حق اولاد
بن توافقی       مساعده

تعاونی

وام

مسکن
اضافه کار
نوبت کاری خالص

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *