قابلیت های نرم افزار فروشگاهی و حقوق و دستمزد

قابلیت های نرم افزار فروشگاهی و حقوق و دستمزد

  نرم افزار حقوق و دستمزد ملک زیرسیستم زر ملک یکی از دغدغه های مهم صنف طلافروشی و اصنافی که مسئله مالی دقیق برایشان یک دغدغه محسوب می شود داشتن یک سیستم مالی و حقوق و دستمزد مدون و منظم می باشد که نرم افزار فروشگاهی ملک این قضیه را حل کرده است. اتصال حقوق […]

بیشتر بخوانید
قابلیت های حسابداری و حقوق و دستمزد ملک

قابلیت های حسابداری و حقوق و دستمزد ملک

قابلیت های حسابداری و حقوق و دستمزد ملک روکش سند : در بخش اسناد حسابداری – چاپ گزارش – در صورتی که کاربر گزارش را انتخاب نکرده باشد . روکش اسناد حسابداری خود را مشاهده می کند . و د همان قسمت امکان چاپ گزارش ویا نمایش به صورت پیش نمایش دارد . قابلیت های […]

بیشتر بخوانید
نکات کلیدی حسابداری (حقوق و دستمزد)

نکات کلیدی حسابداری (حقوق و دستمزد)

نکات کلیدی حسابداری مقدمه حقوق و دستمزد : وجوهی است که برای کار انجام شده پرداخت میشه و در واحد های تولیدی به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم یا سربار تقسیم می شود در این بین دوایری وجود دارد به نام دوایر محاسبه که در آن حقوق و دستمزد پرداخت می شود مثل کارگزینی […]

بیشتر بخوانید
تعریف احکام حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد

تعریف احکام حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد

تعریف احکام حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد یکی از مهمترین آرتیکل هایی که در نرم افزار حقوق و دستمزد وجود دارد در این است که این نرم افزار باید بتواند احکام مختلف حقوقی را در آرتیکل ها و لیست های مختلف خود صادر نماید میتوانیم شماره پرسنلی فرد نوع استخدام با توجه به […]

بیشتر بخوانید
پرونده کامل افراد در آرتیکل تکمیل اطلاعات حقوق و دستمزد

پرونده کامل افراد در آرتیکل تکمیل اطلاعات حقوق و دستمزد

پرونده کامل افراد در بخش تکمیل اطلاعات شخصی پرسنل یکی از مهم ترین چیزهایی که یک سازمان یا موسسه و شرکت برای پرداخت حقوق احتیاج دارد این است که به مشخصات کامل پرسنل خود واقف باشد و بداند مثل قنبر قنبرزاده که در بخش دبیرخانه مشغول به فعالیت است با توجه به چه آرتیکلهایی باید […]

بیشتر بخوانید
یک نرم افزار حقوق و دستمزد خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

یک نرم افزار حقوق و دستمزد خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

یک نرم افزار حقوق و دستمزد خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ یکی از نرم افزار هایی که با نرم افزار حسابداری و مالی مرتبط میباشد و مسئولان و مدیران مالی باید در یک سازمان موسسه یا مجموعه به آن توجه ویژه داشته باشند نرم افزار حقوق و دستمزد می باشد آیتمی که باید […]

بیشتر بخوانید
معرفی کارکنان در زیرسیستم حقوق و دستمزد ملک

معرفی کارکنان در زیرسیستم حقوق و دستمزد ملک

معرفی کارکنان در زیرسیستم حقوق و دستمزد ملک یکی از فعالیتهایی که مسئولان نیروی انسانی سازمان ها و موسسات و ارگان های کشور باید انجام دهند. این است که در یک برگه یا صفحه اینترنت وضعیت و مشخصات افراد را برای پرداخت حقوق و دستمرد ثبت و ضبط کنند و در پرونده افراد مورد نظر […]

بیشتر بخوانید
چرا زیر سیستم حقوق و دستمزد در یک نرم افزار مالی باید داشته باشد؟

چرا زیر سیستم حقوق و دستمزد در یک نرم افزار مالی باید داشته باشد؟

چرا زیر سیستم حقوق و دستمزد در یک نرم افزار مالی باید داشته باشد؟ یکی از مهمترین زیر سیستم هایی که در بخش خصوصی و دولتی باید خیلی جدی گرفته شود. زیر سیستم حقوق و دستمزد در نرم افزار مالی یا حسابداری میباشد. نکته اول اولین چیزی که توسعه دهندگان نرم افزارهای مالی در ایجاد […]

بیشتر بخوانید
حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟ حسابداری حقوق و دستمزد شامل همه جنبه های محاسبه و پرداخت حقوق به کارکنان ، از جمله پرداخت مطالبات کسری به اشخاص ثالث است. نتیجه این فرایند مستندسازی هزینه های مربوط به انواع مزد و همچنین پرداخت به موقع به کارکنان است   روند فرآیند حقوق […]

بیشتر بخوانید