زمان مطالعه :

نکات مهمی که یک حسابدار در پرداخت باید بداند

نکات مهمی که حسابداران باید در پرداخت بدانند..

نوبت کاری در پرداخت

در صورت کار عادی موظف صبح و عصر ده درصد مازاد و صبح و عصر و شب پانزده درصد و شب و صبح یا عصر و شب بیست و دو نیم درصد مازاد فوق العاده و نوبت کاری پرداخت می شود.

این مقاله را نیز بخوانید: دیجیتال ساینیج ملک و برند سازی

عیدی

( در پایان هر دوره مالی عیدی یا پاداش پرداخت می شود که عیدی یک دوزادهم و پاداش دو دوازدهم معافیت مالیاتی دارد و مبلغ عیدی براسا میزان کارکرد در یکسال در صورت یکسال تمام باشد حداقل ۱,۳۹۳,۲۵۰ریال و حداکثر ۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال در سال ۱۴۰۱ که در ماه حداقل و سه ماه حداکثر آن می باشد.)

 

مرخصی در نظام پرداخت

همه کارکنان قانوناً می توانند از مرخصی استحقاقی سالیانه ۲۶ روز استعلاجی با تأیید پزشک تا چهارماه در یکسال و اضطراری به علت فوت افوام درجه یک تا سه روز و بدون حقوق که جزو سابقه خدمت و بدون دریافت حقوق حداکثر ۳ سال و برای تحصیلات تا حداکثر ۶ سال می باشد.)

دستمزد مرخصی ( حداکثر ۹ روز در سال ذخیره و با محاسبه تمامی موارد و مستمر در حکم کارگزینی به شیفت مرخصی است.)

حق اولاد

در صورتی که در سال ۷۲ رز سابقه پرداخت بیمه داشته باشد حداکثر تا ۳ فرزند ذکور ۱۸ سال که تا ۵ سال بعد با گواهی اشتغال به تحصیل و اناث تا زمان ازدواج یا کار به مبلغ سه روز حداقل  روزانه قانون کار در سال ۱۴۰۱

۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال می باشد که در حقوق محاسبه می شود.

نرم افزار حسابداری ملک

پاداش حق سنوات

پایان هر سال مالی یکماه یا پایان خدمت به شیفت  سنوات خدمت با مبلغ آخرین حقوق پایه و مزد سنوات قابل پرداخت است که در صورت پر داخت هر سال مشمول مالیات و پایان خدمت معاف از پرداخت مالیات است.

حق بیمه تأمین اجتماعی

( وجوهی که به حکم قانون تأمین اجتماعی باری استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت و از مزایای درمانی و بازنشستگی و مستمری استفاده می کند.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *