هر آنچه باید درباره نرم افزار حقوق و دستمزد بدانید

هر آنچه باید درباره نرم افزار حقوق و دستمزد بدانید

هر آنچه باید درباره نرم افزار حقوق و دستمزد بدانید مشکل اساسی که خیلی از شرکت ها دارند در این است که به جای استفاده از یک نرم افزار حقوق و دستمزد مدون و قابل استفاده از یک اکسل وب و اکسل ویندوز استفاده می کنند و تمام محاسبات خود را در آن وارد می […]

بیشتر بخوانید
حقوق و مزایا ثابت و محاسبه آن در نرم افزار ملک

حقوق و مزایا ثابت و محاسبه آن در نرم افزار ملک

حقوق و مزایا ثابت و محاسبه آن در نرم افزار ملک یکی از مهم ترین مسائلی که در نرم افزار حسابداری بخش حقوق و دستمزد باید رعایت شود این است که ما در ماه یک حقوق و دستمزد و حتی مزایا کسورات ثابت و متغیر داریم مزایا و کسورات ثابت آن دسته ازکسورات هستند مانند […]

بیشتر بخوانید
تعریف احکام حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد

تعریف احکام حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد

تعریف احکام حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد یکی از مهمترین آرتیکل هایی که در نرم افزار حقوق و دستمزد وجود دارد در این است که این نرم افزار باید بتواند احکام مختلف حقوقی را در آرتیکل ها و لیست های مختلف خود صادر نماید میتوانیم شماره پرسنلی فرد نوع استخدام با توجه به […]

بیشتر بخوانید
نحوه ارتباط دادن معرفی کارکنان با موارد دیگر (بیمه) حقوق و دستمزد

نحوه ارتباط دادن معرفی کارکنان با موارد دیگر (بیمه) حقوق و دستمزد

نحوه ارتباط دادن معرفی کارکنان با موارد دیگر حقوق و دستمزد یکی از کارهای دیگر که یک نرم افزار حسابداری و مالی حقوق و دستمزد باید با توجه به نکاتی که در مقالات قبل گفتیم انجام دهد این است که مشخص کند آیا این فردی که در گزینش پذیرفته شده و تمام موارد پرداخت حقوق […]

بیشتر بخوانید
تعریف گروه حقوقی در شرکت های رسمی

تعریف گروه حقوقی در شرکت های رسمی

تعریف گروه حقوقی در شرکت ها یکی از مهم ترین مسائلی که باید یک مدیر مالی بداند درمورد پرداخت حقوق با توجه به رسمی ، قراردادی و پیمانی بودن افراد می باشد. فردی که از شاخه های نظامی نیروهای مسلح ،دولت وارد استخدام رسمی می شود هر ماه از بودجه دولت به عنوان حقوق می […]

بیشتر بخوانید
پرونده کامل افراد در آرتیکل تکمیل اطلاعات حقوق و دستمزد

پرونده کامل افراد در آرتیکل تکمیل اطلاعات حقوق و دستمزد

پرونده کامل افراد در بخش تکمیل اطلاعات شخصی پرسنل یکی از مهم ترین چیزهایی که یک سازمان یا موسسه و شرکت برای پرداخت حقوق احتیاج دارد این است که به مشخصات کامل پرسنل خود واقف باشد و بداند مثل قنبر قنبرزاده که در بخش دبیرخانه مشغول به فعالیت است با توجه به چه آرتیکلهایی باید […]

بیشتر بخوانید
یک نرم افزار حقوق و دستمزد خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

یک نرم افزار حقوق و دستمزد خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

یک نرم افزار حقوق و دستمزد خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ یکی از نرم افزار هایی که با نرم افزار حسابداری و مالی مرتبط میباشد و مسئولان و مدیران مالی باید در یک سازمان موسسه یا مجموعه به آن توجه ویژه داشته باشند نرم افزار حقوق و دستمزد می باشد آیتمی که باید […]

بیشتر بخوانید
معرفی کارکنان در زیرسیستم حقوق و دستمزد ملک

معرفی کارکنان در زیرسیستم حقوق و دستمزد ملک

معرفی کارکنان در زیرسیستم حقوق و دستمزد ملک یکی از فعالیتهایی که مسئولان نیروی انسانی سازمان ها و موسسات و ارگان های کشور باید انجام دهند. این است که در یک برگه یا صفحه اینترنت وضعیت و مشخصات افراد را برای پرداخت حقوق و دستمرد ثبت و ضبط کنند و در پرونده افراد مورد نظر […]

بیشتر بخوانید
چرا زیر سیستم حقوق و دستمزد در یک نرم افزار مالی باید داشته باشد؟

چرا زیر سیستم حقوق و دستمزد در یک نرم افزار مالی باید داشته باشد؟

چرا زیر سیستم حقوق و دستمزد در یک نرم افزار مالی باید داشته باشد؟ یکی از مهمترین زیر سیستم هایی که در بخش خصوصی و دولتی باید خیلی جدی گرفته شود. زیر سیستم حقوق و دستمزد در نرم افزار مالی یا حسابداری میباشد. نکته اول اولین چیزی که توسعه دهندگان نرم افزارهای مالی در ایجاد […]

بیشتر بخوانید
معافیت دو هفتم

معافیت دو هفتم

معافیت دو هفتم چیست؟ یکی از معافیت های مهم حقوقی مالیاتی دولت که شاید خیلی از حسابداران به راحتی در محاسبه حقوق از آن عبور می کنند. و نظری پیرامون آن ندارند معافیت دو هفتم است. همه کارکنان و کارگران دولت این معافیت  به این شکل است. که ما برای کارکنان دولت و سازمان های […]

بیشتر بخوانید